Posted in Բնագիտություն

Բակտերիաների դերը բնության մեջ

 

Capture

1. Որտե՞ղ կարելի է հանդիպել բակտերիաների:

Բակտերիաները տարածված են ամենուրեք, ինչպես նաև մարդու, կենդանիների և բույսերի օրգաններում:

2. Ի՞նչ գիտեք բակտերիաների  մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:

Բակտերիաները այնքան փոքր են, որ անզեն աչքով չի երևում և միայն մանրադիտակի օգնությամբ են լավ երևում: Դրանք միաբջիջ են և տարբերվում են իրենց ձևով և գույնով:Նրանք բազմանում են կիսվելով:

3. Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաները, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:

Բակտերիաները բացահայտել է հոլանդացի բնագետ Անտոնի վան Լևենհուկը, իր հատուկ խոշորացնող սարքի միջոցով:

4. Ինչի՞ հաշվին են բակտերիաները պաշտպանվում միջավայրի անբենպաստ գործոններից:

Բակտերիանեի կառուցվածքը օգնում է պաշտպանվել միջավայրի անբարենպաստ պայմաններից, օրինակ բարձր ջերմաստիճանից, սուր առարկաներից և այլ քիմիական նյութերից:

5.Բակտերիաների սնման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:

Բակտերիաներն ունեն սնման տարբեր եղանակներ. մի դեպքում իրենք են առաջացնում օրգանա­կան նյութեր, մյուսում՝ օգտվում են պատրաստի նյութերից:

6.Ինչու՞են բակտերիաներն անվանում մարդու և՛ բարեկամներ, և՛ թշնամիներ:

Բակտերիաների մի մասը նպաստում են որոշ բույսերի աճին և զարգացմանը, կենդանիների և մար­դու սննդառությանը։ Սակայն բակտերիաների մյուս մասը բույսերի, կենդանիների և մարդու օր­գանիզմում առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ:

7.Ի՞նչ  դեր ունեն բակտերիաները  բնության մեջ :

Բակտերիաների մի մասը մեծ օգուտ է տալիս բնոությանը: Դրանք մասնակցում են երկրագնդում նյութերի հոսքերին և փոփոխություններին և նպաստում են որոշ բույսերի աճին և զարգացմանը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s