Posted in Uncategorized

Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր։

Բնավ֊ընդհանրապես

Վարանում֊կասկածանք

երկյուղ֊վախ

ամենազոր֊հզոր

ծպտված֊թաքուն

հնարամիտ

համբավ֊անուն, հռչակ

ակոս֊փոս

2․ Դո՛ւրս գրիր այն հատվածները, որտեղ երևում է ժողովրդի վերաբերմունքը դերվիշի արարքների նկատմամբ։

Անցուդարձ անողները նայում են և զարմանալով հարցնում, թե՝ դու ո՞վ ես, այս ի՞նչ բան է, որ դու քաշել ես. արդյոք մի թալիսման չէ՞ սա, և մեզ համար բարի՞, թե՞ չար թալիսման է…

3․ Գտի՛ր այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ թագավորը․խ

ա) խելացի է

բ) արհեստասեր է

4․ Գտի՛ր հատվածներ, որտեղ երևում է ջուլհակի հնարամտությունը

ա) գործում

բ) խոսքում

5․ Ի՞նչ վերաբերմունք ունեն դերվիշի նկատմամբ․

ա) ժողովուրդը

բ) գիտնականները

գ) ջուլհակը

6․ Ի՞նչ վերաբերմունք ունես դու դերվիշի նկատմամբ։

7․ Գտի՛ր տողեր, որտեղ երևում է ջուլհակի վերաբերմունքը գիտնականների նկատմամբ։

Posted in Բնագիտություն

Հյուսվածքներ

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է հյուսվածքը: Բջիջների այն խումբը, որն ունի միևնույն կառուցվածքը, կատարում է որոշակի գործառույթ և միացված է միջբջջային, նյութով կոչվում է հյուսվածք:
 2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը: Բույսերի հիմնական հյուսվածքներն են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող, մեխանիկական:
 3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացող հյուսվածքը: Գոյացնող հյուսվածքը տեղադրված է արմատի ծայրին, ընձյուղի գագաթին, ցողուններում և արմատներում:

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:
 2. Շարակցական հյուսվածքը կատարում է բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:
 3. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք: Էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային: Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը: Շարակցական հյուսվածքը կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր:
Posted in Բնագիտություն

Բջջի կառուցվածքը

 1. Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։ Բջիջը կազմված է բջջաթաղանթից, ցիտոպլազմայից և կորիզից:
 2. Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։ Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում լուծված նյութերը և բջջի համար ոչ պիտանի նյութերը հեռացվում են:
 3. Ո՞րտեղ է գտնվում բջջահյութը և ինչ է այն պարունակում։ Բջջահյութը գտնվում է պլազմայի թաղանթի տակ և պարունակում է շաքար և այլ նյութեր:
 4. Ի՞նչ գույնի պլաստիդներ կան բուսական բջջում։ Բուսական բջջում տարբեր գույնի պլաստիդներ կան:
Posted in Բնագիտություն
 1. Որ օրգանի շնոհիվ է ,որ ցանցաթաղանթի վրա շրջված տեսքով ստացված պատկերները մենք տեսնում ենք ուղիղ դիրքով։ Աչքի միջոցով:
 2. Որ նյութերն են բջջում համարվում էներգիայի հիմնական աղբյուրներ։ Բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուր են կազմում ածխաջրերը, ճարպերը:
 3. Լուսնի վրա անհնար է որևէ ձայն լսել,մեկնաբանեք ի՞նչու։ Լուսնի վրա օդ չկա, ապա ձայնային տատանումներ չեն կարող առաջանալ:
 4. .Ջրում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։ 25 ° C ջերմաստիճանում այն 1593 մ / վ է:
 5. Օդում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։ Օդում ձայնի արագությունը մեկ վայրկյանում 340 մետր է :
 6. Ի՞նչ նշանակություն ունի ճարպը կենդանի օրգանիզմի վրա։ Ճարպերը նպաստում են սննդի մեջ օգտագործվող այլ մթերքների ավելի լավ ու լիարժեք յուրացմանը:
 7. Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված բջիջը։  Բջջի քիմիական տարրերն են սպիտակուցները ածխաջրերը, ճարպերը, նուկլեինաթթուները:
 8. Ինչու են Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական ,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական աղբյուրներ։ Արեգակը և աստղերը լույսի բնական աղբյուր են համարվում, որովհետև ինքնուրույն լույս են արձակում: Մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական լույսի աղբյուրներ են որովհետև ստեղծել է մարդը:
 9. Ի՞նչու են բոլոր բջիջները մեծ քանակությամբ ջուր պարունակում։
 10. Որովհետև ջուրը լուծում է բջջի մեջ գտնվող նյութթերը:
 11. Որ անկյուն է կոչվում բեկման անկյուն։ Լույսի ճառագայթը թափանցիկ միջավայրից անցնելով մեկ այլ միջավայր, փոխում է իր ուղղությունը անկման կետում՝ բեկվում է: Անկման այդ կետը կոչվում է բեկման անկյուն:
 12. Անթափանց մարմնի գույնը ինչից է կախված։ Անթափանց մարմնի գույնը կախված է այն բանից, թե արեգակնային սպիտակ լույսից ինչ գույնի ճառագայթներ է մարմինը կլանում և ինչ ճառագայթներ է անդրադարձնում։
 13. . Թափանցիկ մարմնի գույնը ինչից է կազմված։
 14. Թափանցիկ մարմինների գույնը պայմանավորված է դրանց միջով անցնող լույսի գույնով:
 15. Թվարկեք արեգակնային սպեկտրի գույներն ըստ հաջորդականության։
 16. Արեգակի լույսի սպեկտրը պարունակում է յոթ հիմնական գույներ` կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ և մանուշակագույն:
 17. . Ինչ է նուկլեինաթթուն։
 18. Նուկլեինաթթուն բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերից մեկն է:
Posted in Պատմություն

Հին Հռոմ

Նկարագրիր Ապենինյան թերակղզու աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմանները/Ճամփորդիր դեպի Իտալիա Google Maps ծրագրով :

Ապենինյան թերակղզին Եվրոպայի խոշորագույն թերակղզիներից է:  Գտնվում է աշխարհամասի հարավում և ողողվում է Միջերկրական ծովի ջրերով։ Թերակղզում են գտնվում Իտալիա, Սան Մարինո և Վատիկան պետությունները։

 Անվանումն ստացել է թերակղզում գտնվող Ապենինյան լեռներից։

Պատմիր Հռոմի հիմնադրման ավանդության մասին, ներկայացրու նաև քո հորինած ավանդությունը Հռոմի մասին:

Ըստ ավանդության արքայի դուստրը ունենում է զույք տաղներ ռազմի աստծուց Ռումելոսը և բուռունբուսը: Արքայի երբայրը վախենալով, որ հետագայում տղաները կդառնան ժառանգոտ նրանց դնում է զամբյուղի մեջ և նետում գետը մի եգ գայլ և կերակրում: ԵՎ հետագայում պահում է հովիվ: Մեծանալով այդ վայրում Ռոմոլոսը մի ին քաղաք է հիմնում և իր անունով կոչում է հռոմ:

Ներկայացրու վաղ պատմական Հռոմի կառավարման համակարգը:

Տոհմերի ավագանիները (շուրջ 300 հոգի) կազմում էին հռոմեական պետության գերագույն մարմինը՝ Ծերակույտը (Սենատ): Այն որոշում էր կայացնում պետական կյանքի բոլոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ և հետևում դրանց կատարմանը:

Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույս, հրաժեշտ, երբևե, ընկույզ, պարտիսպան, վզկապ, հույս, երթևեկել, ունևոր, թեթևություն, մարսել, աղոթք, Ալվարդ, օրիորդ, կանթեղ։

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխկոնծի, առհասարակ, անթիվ-անհամար, կարծես թե, ութ հարյուր, առևտուր, ծափ-ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ-եղջյուր-կոտոշ

Քուն-նինջ-նիրհ

Մարգարե-նախագուշակ-կանխասաց

Խորորատ-վիհ-կիրճ

բաղձանք-ցանկություն-իղձ

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․ ․․․․․Քիչ․․․․․․․․ խոսիր, ․․․․․․շատ․․․․․․․․․․ լսիր։

Բ․ Խոսքը․․․․․․․․․․․․․․․, ջուրը՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․։

Գ․ Քամու ․․․․․․․բերածը․․․․․․․․․․․․․․ քամին էլ ․․․․․․․․․․․կտանի․․․․․․․․․․․․․։

Դ․ Մի ․․․․․գիժ․․․․․․․․․․․․ քարը գցեց ծովը, հազար ․․․․․․․խելոք չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը, կաղնին, մասրենին, ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար՝ թե իշխանի, թե ռամիկի, թե ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։ 

Posted in Բնագիտություն

Բջիջ:Բջջի քիմիական բաղադրությունը:

 1. Ի՞նչ է բջիջը: Բջջիջը կենդանի օրգանիզմի հիմնական կառուցվածքն է, որին բնորոշը շարժումը, գրգռականությունը և բազմացումը:
 2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը: Բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուր են կազմում ածխաջրերը, ճարպերը:
 3. Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերը: Բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերն են սպիտակուցները ածխաջրերը, ճարպերը, նուկլեինաթթուները:
Posted in Ռուսերեն

Переведите с армянского на русский язык следующие предложения        

Ես կարողանում եմ դահուկով սահել-Я умею кататься на лыжах.
Ես չեմ կարողանում ֆուտբոլ խաղալ-Я не умею играть в футбол.
Ես չեմ կարողանում սահել չմուշկներով-Я не умею кататься на коньках.
Ես կարողանում եմ լողալ-Я умею плавать
Ես կարողանում եմ շատ լավ շախմատ խաղալ-Я очень хорошо играю в шахматы.
Ես սովորում եմ դաշնամուր նվագել-Я учусь играть на фортепиано.
Ես կարողանում եմ վարել շատ մեծ հեծանիվ-Я умею ездить на большом. велосипеде.
Ես արդեն կարողանում եմ երգել անգլերեն երգեր-Я уже умею петь песни на английском языке.
Ես չեմ կարող արագ վազել-Я не могу быстро бегать.
Ես չեմ կարողանում պարել-Я не умею танцевать.
Ես չեմ կարող թռչել, ինչպես թռչունները-Я не умею летать как птицы.

Posted in Բնագիտություն

Դասարանական աշխատանք։

 1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի մարդու ականջը։
 2. Մարդու ականջը կառուցված է թմբկաթաղանթից, երեք փոքր ոսկրիկններից, խխունջաձև մարմնից և լսողական նյարդերից:
 3. Ի՞նչ նպատակով են շենքերում օգտագործում ուղեգորգերը։
 4. Որպեսզի աղմուկը խլացվի :
 5. Ինչպե՞ս է աղմուկն ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։
 6. Շատ բարձր աղմուկը կարող է վնասել թմբկաթաղանթը և թուլացնել լսողությունը:
 7. Ինչպե՞ս են պայքարում աղմուկի դեմ։
 8. Բարձր աղմուկի դեպքում պետք է դնել ականջակալներ:

Տնային առաջադրանք

 1. Թվարկե՛ք մի քանի կենդանիներ ,որոնք լսում են ՝

ա)ինֆրաձայները-մեդուզա, փղերը բ) ուլտրաձայները-չղջիկները, շները

2.Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում մարդու օրգանիզմի վրա աղմուկի վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։ 3.Ո՞րքան պետք է լինի հասարակական միջավայրերում,բակերում,բնակելի տներում աղմուկի ուժգնությունը։ 4.Ո՞ր ձայներն ունեն հանգստացնող ազդոեցություն։

Posted in Մայրենի

1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ) պայուսակ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) պայուսակի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) պայուսակին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) պայուսակից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) պայուսակով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) պայուսակում

2. Առանձնացրո՛ւ նախադասությունները, կետադրի՛ր։ Վերլուծի՛ր ստացված առակը։

Ձուկը գնաց տարբեր իմաստունների մոտ: Նրանցից մեծ մասն ասելիք չուներ, բայց նրանք ամեն տեսակ անհեթեթություններ էին ասում,  որպեսզի հիմարների աչքերում մեծ ուսուցիչներ երևային: Այդ ձկներից մեկն ասաց,  որ օվկիանոսին հասնելու համար պետք է աշխատել անթերի, լողացող ձկների ութնապատիկ ճանապարհի առաջին աստիճանին դիրք զբաղեցնել: Մյուս գուրու ձուկը սովորեցրեց,  որ օվկիանոս տանող ճանապարհը պայծառատես ձկների աշխարհների ուսումնասիրություններում կգտնի: Երրորդն ավելացրեց միակ միջոցը անընդհատ կրկնելն է   ռամ-ռամ-ռամ:    Միայն այդ դեպքում կբացվի ճանապարհը:   Հոգնելով տարբեր ուսմունքներից ,  ձուկը լողաց ջրիմուռներում հանգստանալու    և այնտեղ նա հանդիպեց մի ծեր,  ոչ մի բանով աչքի չընկնող ձկան:  Նա ասաց ձուկ-պրպտողին.- հիմարիկ,  օվկիանոսը,  որը դու փնտրում ես,  քո շուրջ է, դու էլ ես օվկիանոսի մի մաս,  չնայած որ չես նկատում դա, այն քո մեջ է,  քո շուրջ  և դու   նրա սիրելի մասնիկն ես:

3. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ,չտես, չկամ,չարիք

4․Թարգմանի՛ր Օշոյի առակը։ Ներկայացրո՛ւ կարծիքդ առակի մեջ արտահայտված գաղափարի մասին:

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны