Posted in Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 20.04-26.04

Վարժ.744

Եթե հեծանվորդը 1ժամում անցներ 25կմ, ապա քանի՞ կիլոմետր կանցներ նա 3 ժամում:

25 x 3=75

Եթե հեծանվորդը 1ժամում անցներ 15կմ, ապա քանի՞ կիլոմետր կանցներ նա 3 ժամում:

15 x 3 =45

Եթե հեծանվորդը 1ժամում անցներ 20կմ, ապա քանի՞ կիլոմետր կանցներ նա 3 ժամում:

20 x 3 = 60

խնդիր 745

Եթե մեքենան 1 ժամում անցներ 100 կմ, այդ դեպքում քանի՞կմ ճանապարհ կանցներ այն 3 ժամում:

100 x 3 =300

Եթե մեքենան 1 ժամում անցներ 85 կմ, այդ դեպքում քանի՞կմ ճանապարհ կանցներ այն 3 ժամում:

85 x 3=255

Եթե մեքենան 1 ժամում անցներ 90կմ, այդ դեպքում քանի՞կմ ճանապարհ կանցներ այն 3 ժամում:

90 x 3=180

խնդիր 746

ա) Ինքնաթիռը քանի՞ կմ կթռչի 3 ժամում,եթե նրա թռիչքի արագությունը լինի 800կմ/ժ:

3 x 800= 2400կմ

բ) Որքան ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում,եթե նրա շարժման արագությունը 12 մ/ր է:

12 x 10= 120մ/ր

գ) Որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո,եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է:

8 x 15=120կմ

խնդիր 747

Հաշվել մեքենայի և գնացքի 4 ժամում անցած ճանապարհները, և լրացնել աղյուսակը, եթե ավտոմեքենան այդ ժամանակահատվածում անցել է 90կմ/ժ արագգությամբ, իսկ գնացքը՝ 85կմ/ժ:

____________________________________________________________________________________________Անվանումը                ժամանակ            արագություն               ճանապարհ

Ավտոմեքենա         _____4___________________90կմ/ժ                    _____360կմ___________

Գնացք_              _  _   _    4_______________________85կմ/ժ                ____340կմ/ժ__________

Խնդիր 748

ա) Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից գնում է դեպի 360 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից:

3 x 90=270

360- 270=90

Պատ. 90 կմ

բ) Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից գնում է նրանից 5կմ 300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը: Որքա՞ն ճանապարհ կունենա նա դեռ անցնելու շարժվելուց 30 րոպե հետո:

130 x 30= 3900մ կամ 3կմ 900մ

5300մ-3900մ= 1400մ կամ 1կմ 400մ

Պատ.1կմ 400 մ

խնդիր 750

A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին 2 մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, մյուսինը ՝75կմ/ժ:

2 x 60 = 120

2 x 75 = 150

150-120=30

Պատ. 30 կմ

753.

ա) Հաշվել թե որքա՞ն ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում,գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 245լ:

4 x 245= 980

բ) Եթե ծորակից 1 ժամում հոսում է 210 լ ջուր,ապա քանի՞ ժամում կլցվի 3150 լ տարողությամբ լողավազանն այդ ծորակով:

3150 : 210=15

756. Քանի՞ հավասար քանակությամբ կոնֆետ պարունակող խմբերի կարելի է բաժանել 42 կոնֆետը:

42:2,3,6,7,14 -6 խմբի

757. Արտագրիր և լրացրու բաց թողնված թվերն ու թվանշանները:

ա) 2հազ․+3հ․+1մ․=2301                  3000+100+60+5=3165

4հազ․+8հ․+3տ․+8մ․=4838        3×10000+5×10+2×1=30052

Capture

Մեքենաների արագաչափերը ցույց են տալիս, թե մեքենան 1ժամում քանի կիլոմետր է անցել: Համեմատելով արագաչափերը կարող ենք ասել, որ 1-ին մեքենայի արագությունը 1 ժամում 80կմ/ժ է, երկրորդինը 100կմ/ժ, երրորդինը 120կմ/ժ:

Capture9

240:3=80

240:4=60

763.

ա) Ավտոմեքենան առաջին 2ժամում անցավ 80կմ/ժ արագությամբ,իսկ հաջորդ 2 ժամում 20կմ/ժ-ով արագ: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում:

2 x 80+2 x 80+20= 160+200=360

Պատ. 360կմ

բ) Հեծանվորդը առաջին 2ժամում անցավ 18կմ/ժ արագությամբ, հետո արագությունը 3կմ/ժ-ով փոքրացրեց և գնաց ևս 2 ժամ: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ այդ 4 ժամում:

2 x 18= 36

2 x 18-3= 30

36+30=66

Պատ.66կմ

 

 

 

 

Վարժ.771.

3023մ=3կմ23մ

452սմ=4 մ52  սմ

324մմ=32 սմ4մմ

60220գ=60կգ 220գ

4052կգ=400ց 52կգ

3004կգ=3տ 4կգ

774.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in English

Sports equipment

 

cap1

football                                                                basketball                    tennis

cap2

skateboarding                    swimming                   hokey                              badminton

Capture3

swimming – swimsuit and goggles,  badminton-  racquet and shuttlecock, football- ball and shin pads, tennis- racquet and ball

sports-2-e1587578546789

 

Capture7

Posted in Uncategorized

ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՐԱԶ

  1. Ո՞ւմ է ժողովուրդը անվանում վարպետ։

Ժողովոււրդը վարպետ էր անվանում իր գործը լավ իմացող արվեստի գործչի կամ կամ հմուտ արհեստավորի: Նրանք ճարտարապետներ էին,նկարիչներ,ոսկերչներ նաև բանաստեղծներ:

2.Ժողովրդական ո՞ր վարպետին են անվանում բրուտ։

Կավագործներին և խեցեգործներին անվանում էին բրուտներ: Նրանք պատրաստում էին կավե և խեցե իրեր, տարբեր ամաններ:

3. Ի՞նչն է ամրացնում և անջրանցիկ դարձնում խեցեղենը։

Խեցեղենը ամրացնում և անջրանցիկ է դարձնում կավը:

4. Զարդերից բացի ինչե՞ր էին պատրաստում ոսկերիչներն ու արծաթագործները։

Ոսկերիչներն ու արծաթագործները զարդերից բացի   զարդարում են նաև տները, եկեղեցիներն ու այլ շենքեր, անցյալում` արքայական ու իշխանական պալատները։ Պատրաստում էին նաև գավաթներ, թասեր,գդալներ և տարբեր կենցաղային իրեր,որոնց
լավագույն նմուշները մենք կարող ենք տեսնել Հայաստանի թանգարաններում:

5. Բնակարանը զարդարելուց բացի ուրիշ ի՞նչ կիրառական նշանակություն են ունեցել կարպետն ու գորգը։

Կարպետներն ու գորգերը ոչ միայն բնակարանի զարդ էին, այլև արհեստի տարածված և կարևոր ճյուղերից էին համարվում և տարածված էին աշխարհով մեկ: Նրանց միջոցով մեզ է հաղորդվել հայկական առասպելներն ու հեքիաթները: