Posted in Uncategorized

Տառային կամ հանրահաշվական արտահայտություններ։ Կրկնողություն

Դասը կարդա՛ և վերհիշի՛ր նախորդ նյութից։

Առաջադրանքներ( դասին և տանը)

1) a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

a x 10+20

2) Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով, թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

ա) քառասուներեք ամբողջ յոթ տասներորդին գումարած տասնյոթ ամբողջ ութ տասնհինգերորդ,

43 7/13 + 17 8/15

բ) քսան ամբողջ ինը տասնչորսերորդից հանած տասներկու

ամբողջ երեք յոթերորդ,

20 9/14-12 3/7

գ) վեց ամբողջ հինգ վեցերորդը բազմապատկած երկու ամբողջ

երեք քառորդով,

6 5/6 x 2 3/4

դ) երեսուն ամբողջ վեց քսանհինգերորդը բաժանած քսան ամբողջ

երկու հինգերորդի։

30/6 25:20 2/5

3) 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞  նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

4) Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման 156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

5) Մի գծագրում կան 8 չհատվող եռանկյուններ և քառանկյուններ։ Նրանք ունեն ընդամենը 26 կողմ։ Քանի՞ եռանկյուն և քանի՞ քառանկյուն կա գծագրո6) Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։

Posted in Uncategorized

Գործնական քերականություն

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

 • գնդակ-գունդ-(արմատ)-ակ(ածանց)
 • միտք-միտք-(արմատ)
 • ընդհանուր- (արմատ)
 • աղջնակ- աղջիկ- նակ (ածանց)
 • թթենի- թութ-(արմատ)
 • ընդամենը- (արմատ)
 • հանրություն-(արմատ)
 • գիրք- (արմատ)
 • մտազբաղ-միտք զբաղված
 • տանձենի-տանձ (ածանց)
 • հանրապետություն-

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, Էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջօրե, նօրեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցէ, չէի, պատնեշ, ջոկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, քառասուներկու:

3․ Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասություններից հանի՛ր:

Դարձյալ այդ մասի՞ն ես խոսում:

Ամբողջ ճանապարհը քայլեցի:

Դու արդեն վերադարձե՞լ ես:

Շատ կարմիր ծաղիկներ հավաքեցինք:

Կրկին ասում եմ քեզ:

Առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի:

Քեզ մի մարդ էր հարցնում:

Կարելի՞ է զանգել:

այլ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային:

4․ Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

     Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ, կետ, շահ, այր:

Մարտին ձնծաղիկները արթնանում են:

Մարտն ավարտվեց ոչ ոքի:

Հագուստի վրա թանաքից կետ էր առաջացել:

Կետը ապրում է ծովում:

Բնակարանի վաճառքից մեծ շահ ստացվեց:

Պարսից շահը շատ դաժան օրենքներ ուներ:

Այր մարդիք գնացին որսի:

Եղնիկի ձաքը ընկել էր խորը այրի մեջ:

5․ Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ(նկատել), որ կողքի ուղևորը սիրտը դող(վախենալ) ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ(քաջալերել):

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան(հեշտ է) է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը(վերջերըս) բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

Posted in Uncategorized

Այրում; հրդեհի հանգցնելը

 1. Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն: Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է , որն ուղեկցվում է լույսի ու ջերմության անջատումով
 2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Այրումը առաջանում է երբ նյութը տաքացվում է մինչև համապատասծան բռնկման ջերմաստիճանի:
 3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ փայտը և ածուխը հանգցումն են ջրով, այրվող առարկայի վրա շոր են գցում, և կան նաև հատուկ սարքեր կրակ մարիչներ, որոնց փրփուրի շիթով հանգցնում են կրակը:
 4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։ Կանջատենք անջատիչը և կկանչենք գազի ծառայություն:
  Առաջադրանք
  Վառվող մոմը տեղադրե՛ք բաժակի մեջ եւ բերանը ամուր փակե՛ք։ Կնկատեք, որ որոշ ժամանակ անց մոմն աստիճանաբար հանգչում է: Փորձե՛ք բացատրել, թե ինչու:
Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի գումարումը

Տեսական նյութ
Կանոն 1. Միեւնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. գումարել գումարելիների բացարձակ արժեքները,
 2. ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների նշանը։

Օրինակ՝ +7+(+2)=+(7+2)=+9=9

               -6+(-3)=-(6+3)=-9

Կանոն 2. Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը,
 2. ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Oրինակ՝ -6+(+4)=-(6-4)=-2

                -6+(+7)=+(7-6)=+1=1:

Առաջադրանքեր դասարանում

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33),60
բ) (-14) + (+12),
գ) (–21) + (–12),
դ) (–8) + (+23),
ե) (–17) + (+4),
զ) (–9) + (–51)։

2. Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

Առաջադրանքեր տանը

3. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 եւ –3,
բ) -7, -3 եւ –4,
գ) +23, –40 եւ +6,
դ) –18, -11 եւ –10,
ե) +18, –27 եւ –5,
զ) –29, +40 եւ +30։

4. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4),       դ) (+15) + (–6),          է) (–18) + (+7),
բ) (–11) + (+5),      ե) (–8) + (+7),            ը) (–21) + (+8),
գ) (–10) + (+3),      զ) (+31) + (–10),        թ) (+19) + (–12)։

5. Գտեք 20 հայտարարով կոտորակ, որը մեծ լինի 4/13-ից և փոքր լինի 5/13-ից:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
6. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

7. Առավոտյան ծաղկավաճառը բերեց 200 վարդ։ Օրվա կեսին վարդերի կեսից ավելին վաճառվեց։ Նա մնացած վարդերով ցանկանում էր պատրաստել ծաղկեփնջեր։ Եթե նա կազմեր 3,4,5 կամ 6 վարդերից կազմված փնջեր, ապա մեկ վարդ կավելանար: Քանի՞ վարդ էր վաճառել ծաղկավաճառը առավոտյան։

Posted in Uncategorized

2021-22 ուսումնական տարվա անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք

Ընտրության գործունեություն – Սեղանի թենիս
Մարզական ակումբ – հրաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում – չեմ հաճախում
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -դաշնամուրի պարապմունք
Շուրջտարյա նախագծեր – ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք-բոլորը

Posted in Uncategorized

11.10.21-15.10.21

Урок 2

Проверочное задание

 1. Распределите слова по колонкам: журнал, бабушка. дерево, дом. друг, яйцо, лампа, чайник, кресло, стол, дедушка, семья, школа, врач, журналист, студентка, вход, машина, компьютер, фото, карта, город, кино, море, рыба, собака, пальто, юбка, шкаф, стул, щенок, кухня. Подчеркните окончания.
мужской род(мой, он)женский род(моя, она)средний род(моё, оно)
      Журнал,дом, друг, чайник, стол, дедушка,врач, журналист, вход, компьютер,город, шкаф,стул, щенокБабушка, лампа, семья,школа, студентка,машина,карта,рыба, собака,юбка, кухня       Дерево, яйцо, кресло, фото, кино,море,пальто

2. Отметьте правильный вариант местоимений:

 1. Университет 1) мой  2) моя 3) мое
 2. Море  1) чей  2) чья 3) чье
 3. Виза 1)  наш  2) наша 3) наше
 4. Радио 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 5. Щенок 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 6. Компьютер  1) мой  2) моя 3) мое
 7. Партер 1) чей  2) чья 3) чье
 8. Адрес 1)  наш  2) наша 3) наше
 9. Окно 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 10. Факс 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 11. Собака 1) мой  2) моя 3) мой
 12. Станция 1) твой  2) твоя 3) твое
 13. Комптьер 1) ваше  2) ваша 3) ваш
 14. Город 1) наш  2) наша 3) наше
 15. Кухня 1) наш  2) наша 3) наше
 16. Кошка 1) мое  2) моя 3) мой
 17. Сестра 1) твой  2) твоя 3) твое
 18. Яблоко 1) ваше  2) ваша 3) ваш
 19. Район 1) наш  2) наша 3) наше
 20. Аудитория 1) наш  2) наша 3) наше

3. Задавая вопросы допишите окончания (какой?; какая?; какое?; какие?)

Зелёное  дерево – зелёные…  деревья; высокий дом – высокие дома; большой словарь – большие  словари; умный человек – умные люди; дорогой  вещь – дорогие  вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое здание – красивые  здания; новая машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые лимоны; интересный  фильм – интересные фильмы; дешёвый  билет – дешёвые  билеты; низкое  кресло – низкие  кресла; красное…  яблоко – красные  яблоки; маленькая площадь – маленькие  площади; тёплый  день – тёплые  дни; синяя  чашка – синие  чашки; шоколадный торт – шоколадные торты; солнечный день – солнечные дни; солёный огурец – солёные огурцы; зимний вечер – зимние вечера; модный костюм – модные брюки; ветренная улица – ветренные улицы; входной билет – входные билеты; оперный театр – оперные театры; музейный экспонат – музейние экспонаты; выходной день – выходные дни.

4. Допишите окончания указательных местоимений:

Кто это? Это журналист. Этот журналист здесь работает.  Кто это? Это наш врач. Этот врач очень умный. Что это? Это костюм. Этот костюм самый модный.

Кто это? Это женщина. Это  женщина здесь отдыхает. Что это? Это библиотека. Это библиотека самая старая.

Что это? Это море. Эт… море самое тёплое. Что это? Это яблоко. Эт… яблоко  очень большое.

Кто это? Это студенты. Эт… студенты здесь учатся. Что это? Это книги. Эт… книги справа.

5. Выберите правильный вариант:

Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синийКакой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрнаяКакой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
Какой дом? а) новый; б) новая; в) новоеКакое платье? а) белая; в) белое; в) белый
Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодоеКакая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрнаяКакая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтаяКакой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
Какое вино? а) красная; б) красный; в) красноеКакой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе

Posted in Uncategorized

04.10.2021 — 08.10.2021

Урок 2

Классная работа

Проверка домашних заданий — Упражнение 6 и изучение проекта ,,Мы и социальные сети,,. Обсуждение проекта․

Домашнее задание

Прочитать историю․

Истина и Ложь встретились однажды. Ложь поздравила Истину, сказав ей: «Сегодня хороший день». Истина оглянулась вокруг, глядя на небо, и действительно, день был хорош.
Они провели некоторое время вместе, пока не достигли большого колодца с водой. Ложь опустила руку в воду и повернулась к Истине.

«Приятная и теплая вода», сказала она, если вы хотите мы можем искупаться вместе ?»

Правда снова была подозрительной. Она опустила руку в воду, и вода была действительно приятной. Некоторое время они плавали, когда внезапно Ложь вышла из колодца, одела одежду Истины и исчезла.

Истина, сердитая, вышла обнаженной, бежавшей повсюду, ища Ложь, чтобы получить ее одежду. Мир, который видел ее обнаженной, повернул глаза к стыду и гневу. Бедная Истина, стыдясь, повернулась к колодцу и пропала там навсегда.

С тех пор Ложь путешествует по всему миру, одетая как Истина, удовлетворяющая мировые потребности, и мир никоим образом не хочет видеть голую Истину.

Послетекстовые задания

 1. Дайте ответы — что такле ИСТИНА, а что такле ЛОЖЬ
 2. Приведите слова синонимы к словам ПРАВДА И ЛОЖЬ․
 3. Приведите антонимы к словам ПРАВДА и ЛОЖЬ․
 4. Разбор пословиц и поговорок про Истину (правду) и Ложь
 • Лучше горькая правда, чем сладкая ложь․
 • Стыдно сказать, а грех утаить.
 • Правда, что шило в мешке — не утаишь. (Что такое слово ,,шило,,. Найти ответ в интернете)

6. А знаете ли вы персонажей сказок, которые страдали от своей лжи или правды? Приведите примеры.

5. Бывает ли Ложь во благо?

7. Вы нечаянно сломали или разбили мамину любимую вещь․ Скажите ли вы ей правду или утаите?

8. Можно ли назвать ВЫМЫСЕЛ ложью? (Что такле ,,вымысел,,)? Чем отличается слово ВЫМЫСЕЛ от слова УМЫСЕЛ? Найти слова в интернете․

9. А что вы скажите о ФАНТАЗИИ или фантазерах? Лгуны ли они на самом деле?

Домашнее задание

Сочинение на тему։ ,,Правда и ложь идут бок о бок,,․

Урок 1

Учим время․ Повторяем пройденный материал.

Упражнение 4

Найдите неправильный вариан ответа, сверяя его с вариантом в скобках. Правильный вариант в скобках напишите срочными буквами․ Напимер — 30 минут — полчаса

 1. Софья ждала его около банкомата уже (30 минут) четверть часа .
 2. Павел догнал на велосипеде машину за (15)  четверть часа.
 3. Маша не могла ждать мать больше (15 минут) получаса.
 4. Павел, вы опоздали на работу на (15 минут) полчаса.
 5. Павел, вы пришли на работу на (15 минут) четверть часа раньше.

Упражнение 5. Составить 5 предложений, где будет видно время․ Например,

Я пришел на совещание, опоздав на пятнадцать минут․

Домашнее задание

Упражнение 6 и изучение проекта ,,Мы и социальные сети,,

11;55

12;12

14;15

23;55

09;10

10;10

12;10

15;15

16;10

17;25

18;55

Posted in Uncategorized

Упражнения для выполнения

Упражнение 1. Напишите сколько времени на всех часах

teaching_time_4

 Упражнение 2

Придумайте предложения со словами  — примерно, ровно, половина, без пяти, пятнадцать минут, четверть, без десяти, сорок пять минут

Упражнение 3

Дайте точное описание времени

11:05 —

23:45 —

12:15 —

12:25 —

23:10 —

10:10 —

01:15 —

Упражнение 4

Найдите неправильный вариан ответа, сверяя его с вариантом в скобках. Правильный вариант в скобках

 1. Софья ждала его около банкомата уже (30 минут) четверть часа .
 2. Павел догнал на велосипеде машину за (15)  четверть часа.
 3. Маша не могла ждать мать больше (15 минут) получаса.
 4. Павел, вы опоздали на работа на (15 минут) полчаса.
 5. Павел, вы пришли на работу на (15 минут) четверть часа раньше.

Упражнение 5. Напишите число в скобках письменно

Мои часы немного спешат: на них сейчас (15:15), а ваши показывают

Posted in Uncategorized

Тема 2. Не скажешь сколько времени?

В русском языке распространены две часовые системы, 12-часовая (более распространена в разговорной речи) и 24-часовая.

clock

Как спросить о времени? 

 • Не подскажите, который час?
 • Сколько сейчас времени?
 • Вы не знаете, сколько сейчас времени?

В выражениях времени используют количественные числительные
ГОВОРИМ О ЧАСАХ (ТОЧНОЕ ВРЕМЯ) или же добавлем утра или вечера

00.00 — полночь или двадцать четыре часа

12.00 —  полдень или двенадцать часов

01.00 или 13.00 – Один час или тринадцать часов

02.00 или 14.00 – Два часа или четырнадцать часов

03.00 или 15.00 – Три часа или пятнадцать часов

04.00 или 16.00 – Четыре часа или шестнадцать часов

05.00 или 17.00 – Пять часов или семнадцать часов

06.00 или 18.00 – Шесть часов или восемнадцать часов

07.00 или 19.00 – Семь часов или девятнадцать часов

08.00 или 20.00 – Восемь часов или восемнадцать часов

09.00 – 21.00 – Девять часов или двадцать один час

10.00 или 22.00 – Десять часов или двадцать два часа

11.00 или 23.00 – Одиннадцать часов или двадцать три часа

Слова, связанные со временем

Сейчас

— Сейчас пять вечера

Ровно
— Ровно в полдень у нас рейс в Сочи.

Половина

-Сейчас на часах половина третьего

Почти

— Мы прождали его почти 20 минут.

Скоро

— Скоро три часа, и мы будем обедать.

Примерно

— Точно не знаю, но сейчас примерно одиннадцать часов утра.
Четверть в современном языке достаточно редкое и заменяется на «15 минут».

Сутки (день, полдень, вечер, ночь) в разговорной речи, как правило, не указываются и следует понимать из контекста. Их можно добавлять с целью подчеркнуть смысл конкретной фразы в предложении.

slide-6
02.05 или 14.05 – пять минут третьего

11.10 или 23.10 – десять минут двенадцатого

08.15 или 20.15 – пятнадцать минут девятого

04.20 или 16.20 – двадцать минут пятого

06.25 или 18.25 – двадцать пять минут седьмого

Премьера фильма начнётся после рекламы, в десять минут восьмого (19.10). –
Наш урок русского языка заканчивается в пятнадцать минут первого (12.15). –
2.При выражении времени с 31 минуты и до 59 минут (стрелка циферблата от 6 до 12) используется предлог «без».

Как правило его употребляют в речи, когда остаётся от 20 минут до следующего часа.

03.40 или 15.40 – без двадцати (минут) четыре

07.45 или 19.45 – без пятнадцати (минут) восемь

01.50 или 13.50 – без десяти (минут) два

10.55 или 22.55 – без пяти (минут) одиннадцать

Таким образом, словосочетание «35 минут» в разговорной речи вы, скорее всего, услышите без предлога «без».

05.35 или 17.35 – тридцать пять (минут) шестого

Кстати, для удобства можно не произносить «минут» и это не будет являться ошибкой. Поэтому в примерах данное слово указано в скобках.

Без десяти восемь (19.50) приедет мой брат с семьей, и мы поедем на вокзал на поезд до Санкт-Петербурга.
Время выступления Аннет на конференции запланировано на без пятнадцати шесть (17.45).
КАК ЕЩЁ МОЖНО СКАЗАТЬ О ВРЕМЕНИ?

Также в разговорной речи можно услышать и упрощённую версию выражений времени с использованием часов и минут поочерёдно.

Например:

13.45 – Тринадцать сорок пять

16.07 – Шестнадцать ноль семь

В двенадцать сорок (12.40) начнётся вторая часть представления в цирке.
Уже четырнадцать пятьдесят (14.50). Пора возвращаться на работу после отдыха.

Posted in Uncategorized

Проекты с 13-30 сентября

Проект — ,, История денег,,

,,Мой Ереван,, — Проект продолжается в рамках пленэра — ,,Школа под открытым небом,,

 ,,Традиции и обряды регионов Армении»

Дополнительные задания в классе

 1. В каждом из рядов вычеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным:

Портфель, карандаш, ручка, фломастер, мел.

Лес, волк, медведь, корова, заяц.

Дорога, улица, шоссе, тротуар, пол.

Кошка, письмо, полотенце, слива, быстрый.

Стол, комната, садовая скамейка, стул, книжный шкаф.

Лес, волк, медведь, корова, заяц.

 1. Замени выделенную букву в слове другой, чтобы получилось новое слово:

Мир-   ___________________

Мир — ___________________

Бак — ____________________

Кость — __________________

Жир — ___________________

Голос — __________________

 1. Добавь по одной букве, чтобы получились новые слова:

__оса                    ___оса

___раб                  ___вал

___рак                  ___рак

___рис                 ___ель

___лот                  ___лот

 1. Составь слова, не пропуская и не добавляя ни одной буквы:

Ерпо — ________________

Евредо — ______________

Лкбуинак — ____________

Соак — ______________

Меакьн — ___________

Окамднри -_________

Упкс — _____________

Вцтеко -____________

 1. Прочитай задом наперед и запиши предложения:

горосоН теадоб омгор

еН етитуш с омгоросон!

И аз йокрог, и доп йокрог,

доП йозереб , и доп йокле,

имадовороХ и в дяр

В хапялш ыцдолом тяотс.

. 1. Составьте предложения из данных слов.

 1. Максим, книга, свой, друг, дать.
 2. Отец, сын, подарить, новый, телефон.
 3. Андрей, Наташа, помочь, задача, трудная, решить.
 4. Студенты, фотографии, Родина, показать, преподаватель.
 5. Я, писать, каждый, письма, родители, день.
 6. Сергей, подруга, подарить, на, день рождения, цветы.
 7. Я, обещать, моя, девушка, знакомая, пойти, музей, в.
 8. Анна, мать, своя, помогать, всегда.
 9. Этот студент, нужно, поликлиника, в, пойти.
 10. Мы, готовиться, к, хорошо, экзамен, русский язык, по.
 11. Я, обещать, брат, младший, гитара, моя, подарить.
 12. Наш преподаватель, объяснять, мы, трудное, правило

2. Запишите предложения по-другому, заменив слово должен
словом нужно.

 1. Летом я должен поехать домой на свадьбу моего брата.
 2. Мой друг должен поговорить с врачом.
 3. Моя сестра должна написать сочинение.
 4. Она должна пойти в библиотеку.
 5. Вчера мы должны были заниматься в физической лаборатории.
 6. Завтра они должны будут пойти на собрание.
 7. Я должен был вчера позвонить своим родителям.
 8. Преподаватель сказал Самеду, что Самед должен написать хороший
  рассказ о своей стране.