Posted in Մաթեմատիկա

26.04.20- 30.04.20

  cap1
Առաջին արագաչափը ցույց է տալիս, որ մեքենան գնում է մեկ ժամում 80կմ:
Երկրորդ արագաչափը ցույց է տալիս, որ մեքենան գնում է  մեկ ժամում 140կմ:
Երրորդ արագաչափը ցույց է տալիս, որ մեքենան գնում է  մեկ ժամում 100կմ:
Առաջին մեքենան 60կմ/ժ-ով դանդաղ  է գնում երկրորդ մեքենայից և 20կմ/ժ-ով դանդաղ է գնում երրորդ մեքենայից:
Երկրորդ մեքենան 60կմ/ժ-ով արագ է գնում առաջին մեքենայից և 40կմ/ժ-ով արագ է գնում երկրորդ մեքենայից:
Երրորդ մեքենան առաջինից 20կմ/ժ-ով արագ է գնում, երկրորդից  40կմ/ժ-ով դանդաղ է գնում:
cap3
360: 90=4
360:60= 6
Captureառ
 4 x 60 =240
60+20 = 80
240: 80= 3
Պատ.3 ժամ
Captureառմ
450:50=9
450:30=15
9+15=24
Պատ.24րոպե

 

aram46

arer

799.94977129_1865714076905113_8414302281071067136_n

800.

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 362 թվականին: Քրիստոսից քանի՞ տարի հետո է ծնվել նա:

362 տարի հետո

Ո՞ր թվականին ես ծնվել դու: Քրիստոսից քանի՞ տարի հետո ես ծնվել:

Ես ծնվել եմ 2010 թ., Քրիստոսից 2010 տարի հետո:

Նահանջ տարի՞ է արդյոք 2010 թվականը:

Ոչ, 2010 թ.-ը նահանջ տարի չէ:

 

Capture801

Capture806

Capture807

2009թ. սեպտեմբերի 1-ը երեքշաբթի էր: Ինչ օր կլինի՝

2010թ սեպտեմբերի 1-ը, – չորեքշաբթի

2012թ սեպտեմբերի 1-ը, – ուրբաթ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s