Posted in Uncategorized

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻԱՐ ԲԼԵՅԱՆԻ ՀԵՏ

Երեկ մենք հանդիպում ունեցանք տիար Բլեյանի հետ, որը անցավ շատ ջերմ և ուրախ:Մենք զրուցեցինք մեր ուսումնական պլանից և արեցինք մեր առաջարկները:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s