Posted in Խնկոյանական օրեր

Մուկ

Մկները կրծող կենդանիներ են:  Մեծ մասը բնակվում են գետնափոր բներում։ Սնվում են սերմերով, երբեմն միջատներով և փոքր կաթնասուներով։ Մկների ամենահայտնի տեսակներից են  անտառային և դաշտային մկները։

Հայաստանում հանդիպում է 4 տեսակ, սևմոխրագույն առնետներըտնային մուկը և անտառային մուկը։  Մարմնի երկարությունը 5 սմ-ից 48 սմ է: Պոչը երկար է, հաճախ՝ մերկ։