Posted in Բնագիտություն

բնագիտություն

1. Որտեղի՞ց է առաջացել «էլեկտրական»

բառը:2. Ներկայացրե՛ք էլեկտրական երեւույթների օրինակներ:3. Ո՞ր լիցքն են անվանում դրական, ո՞րը` բացասական:4. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցքերը, հակառակ նշանիլիցքերը:5. Միմյանց հետ շփվելիս միայն մի՞ մարմինն է էլեկտրականանում, թե՞երկուսն էլ:6. Մարմինները շփելիս ինչո՞ւ են դրանք լիցքավորվում: Ինչպե՞ս է դատեղի ունենում:7. Ինչո՞ւ, ձեռքին պահելով, չի կարելի շփումով էլեկտրականացնելմետաղե ձողը:

Posted in Բնագիտություն

Рубрика: Առաջադրանքներ. 6-րդ դասարան

Դեկտեմբերի 13-17

Սովորել

Ջերմային էներգիայի աղբյուրները

Հարցեր

 1. Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։
 • Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի եւ ջերմության գլխա­
  վոր աղբյուրը։
 • Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
  Մտածե՛ք
  Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ: __________
 • Դասարանական 1
 • Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
 • Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։
 • Էլեկտրացույցի թերթիկները լիցքավորվելիս ինչո՞ւ են վանում միմյանց:
 • Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացված լինելը։
Posted in Բնագիտություն

բնագիտություն

Տնային

Սովորել. Ջերմային հավասարակշռություն եւ

ջերմաստիճան:

Նախագիծ

Պատասխանել հարցերին.

Ի՞նչ է ցույց տալիս մարմնի ջերմաստիճանը:

Մարմնի ջերմաստիճանը ցույց է տալիս մարմնի տաք և սառը լինելը:

Ինչպե՞ս է կոչվում ջերմաստիճան չափող սարքը:

Ջերմաստիճան չափող սարքը դա ջերմաչափն է:

Ի՞նչ կառուցվածք ունեն սնդիկային ջերմաչափերը:

Սնդիկային ջերմաջափերի կառուցվածքը հեղուկային է:

Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմաչափից:

Բժշկական ջերմաստիճանը թևիտակ են դնում:

5. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը:

0 աստիճան c-ը:

6. *Չափե՛ք ձեր ընտանիքի անդամների ջերմաստիճանը եւ համեմատե՛ք միմյանց հետ։ 36,3 36,6

Դասարանական 1

Ջերմային երեւույթների բազմազանությունը

Հարցեր

Ի՞նչ ջերմային երեւույթներ գիտեք։

Սառույցը, վառարանի ջերմությունը:

Ի՞նչ փորձերով կարող եք ցույց տալ տաքացման ժամանակ գազերի ըն­
դարձակումը։

Ինչո՞ւ է գազօջախի վրա տաքանալիս բերնեբերան լցված թեյնիկից ջու­
րը թափվում։

Ի՞նչ փորձով կարող եք ցույց տալ պինդ մարմինների ջերմային ընդար­
ձակումը։

Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում հալում եւ պնդացում։

Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան։

100 աստիճան C

Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում գոլորշացում եւ խտացում։

Posted in Բնագիտություն

1.Ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի մեծությունը:2.Էներգի

յի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:3.Օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակ անջատվող էներգիան ինչո՞ւ է կոչվում քիմիական:4.Արագության չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի:5.Մարմինների ձեւափոխության ո՞ր տեսակի դեպքում է առաջանում առաձ­գականության ուժը:6.Ուժի չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի: Արդյո՞ք այդ նույն միավոր­ ներով է չափվում մարմի կշիռը:________________________7. Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:1. Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ։2. Կատարված աշխատանքի մեծությունը կախված է ինչպես մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից, այնպես էլ ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։3. Երկրի վրա կյանքի գոյությունը պայմանավորված է միայն արեգակ­ նային էներգիայով։4. Կենդանի օրգանիզմների համար օրգանական նյութերը էներգիայի աղբյուր են: _______________________________8. Լրացրե՛ք նախադասությունները:1. Էներգիան բնութագրում է մարմնի …. հնարավորությունը։2. Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբպայմանավորված էներգիան անվանում են …. ։3. Ի պատիվ անգլիացի գիտնական …. աշխատանքի միավորը կոչվում է …. :
___________________________________9. Լուծե՛ք խնդիրները:ա) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ընթանա 50 կմ/ժ արագությամբ:բ) Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

Posted in Բնագիտություն

Նոյեմբերի 22- 26

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։ Լուծել խնդիրներ

1 *200 կմ ճանապարհը գայլը վազում  է 7 ժամում :Որոշել գայլի արագությունը: 200:7=28,4կմ/ժ

2 * Ավտոմեքենան շարժվում է 72կմ/ժ արագությամբ: Ինչ ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 2 ժ -ում: 2 x 72=144կմ

3 * Սեղանը տեղափոխելու համար տղամարդը կիրառել է 98 Ն ուժ, անցնել 4 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը: 4 x 98=392, A=392

Դասարանական 1

Նոր թեմա

 1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։

Էներգիայի տեսակներից են ջերմային էներգիան,էլեկտրական էներգիան,ատոմային, արեգակնային, քիմիական էներգիաները:

2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։

Էլեկտրական էներգիայով են աշխատում գործարանային հզոր հաստոցներերը, կենցաղային սարքերը, փոխադրամիջոցները:

3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։

Ատոմային էլեկտրակայաններում քիմիական տարրերի միջուկների տրոհումից ստացվում է ատոմային էներգիա, որն էլ վեր է ածվում Էլեկտրական էներգիայի:

4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։

Օրինակ կանաչ բույսերը լուսասինթեզի միջոցով արեգակնային էներգիան փոխակերպում են քիմիական էներգիայի:

5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­գիայի օգտագործման օրինակներ։

Գազը, քարածուխը, բենզինը, նավթը, փայտը վառելանյութեր են: Օրինակ գազի վառարանում գազի ներքին էներգիան փոխվում է ջերմային էներգիան:

6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։

Օրինակ եթե տաք ճաշը լցնենք ափսեի մեջ:

Posted in Բնագիտություն

Նոյեմբերի 8-12

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է նշանակում «Մարմինները փոխազդում են» արտահայտությունը:
 2. Մարմնի փոխազդեցությունը այն է, երբ մի մարմինը ազդում է մյուսի վրա փոխադարձաբար:
 3. Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.
  1) դուռը հրելիս, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս, 3) քայլելիս:
 4. Ուժի ազդեցությունը առաջացնում է մարմինների ձևափոխությունը:
 5. Ներկայացրե՛ք հեռավորության վրա փոխազդող մարմինների օրինակներ: Դասարանական 1 Նոր թեմա Հարցեր
 1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
 2. Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա:
 3. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
 4. Դեֆորմացիան կարող է լինել առաձգական և պլաստիկ:
 5.  օրինակ ռետինե երիզը ձքելիս այն վերականգնում է իր նախկին տեսքին իսկ օրինակ պաստիրինի կամ կավի ձևափոխությունից տեղի է ունենում մարմինների պլաստիկ ձևափոխություն:
 6. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
 7. Մարմինը դեֆորմացնելիս առաջանում է ուժ, որը ստիպում է նրան վերականգնել իր սկզբնական ձևն ու չափերը: Այդ ուժն անվանում են առաձգականության ուժ:
 8. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:
 9. Ոչ, առաձգականության ուժը առաջանում է միայն առաձգական ձևափոխության ընթացքում:
 10. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
 11. Ուժ չափող սարքը ուժաչափն է:
 12. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:
 13. Ուժի մեծության չափման միավոր կոչվում է նյուտոՆ:Ուժի միավոր է նաև կիլոնյուտոնը կն: 1 կն = 1000ն


Դասարանական 2
Նոր թեմա
ՀարցերՈ՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ:

Այն ուժը, որով Երկիրը դեպի իրեն է ձգում որևէ մարմին, կոչվում է ծանրության ուժ:

Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:

Ծանրության ուժը կախված է մարմնի զանգվածից. որքան մեծ է մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը: 

Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:

  Ծանրության ուժը ուղղված է դեպի ներքև:

Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

Posted in Բնագիտություն

Հոկտեմբերի 18-22

Ինչո՞վ է պայմանավորված «ջերմոցային էֆեկտը»: Ի՞նչ գիտես դրա մասին:

Ջերմոցը ապակուց կամ պոլիէթիլենային թաղանթից կազմված մի տնակ է, որտեղ ձմռանը աճեցնում էն բույսեր և բանջարեղենները: այդ ապակե պատուհանների միջով արեգակի ճառագայթները ներս են թափանցում և բարձրացնում ներսի ջերմաստիճանը: Նույն կերպ էլ երկրի մթնոլորտը պարունակում է ջերմոցային գազեր,որոնք երկիրը տաք են պահում, ինչպես ջերմոցի ապակին ջերմոցը: Հիմնական ջերմոցային գազերն են ջրային գոլորշիները(H2O), ածխածնի երկօքսիդը(CO2),մեթանը(CH4),քլորոֆտոր ածխածինները(CFS),ազոտի երկոքսիդը(N2O),օզոնը(O3):Այս գազերը երկրի համար ծածկոցի դեր են կատարում և ջերմաստիճանը պահպանում նպաստավոր ջերմաստիճանում: Արեգակի էներգիայի մի մասը անդրադառնում է տիեզերք մթնոլորտի վերին սահմանից: Այդ գործընթացն էլ հենց կոչվում է ջերմային եֆեկտ:

Posted in Բնագիտություն

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

 1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ստեղծվում են անտառներ, կանաչ պուրակներ, արգելանոցներ:
 2. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։ Մթնոլորտ արտանետված թունավոր գազերը որոշակի պայմաններում միանալով ջրին վերածվում են թթվային նյութերին և անձրևին միանալով թափվում երկրի մակերևույթի վրա: Դրանք շատ վնասակար են և կարող են քայքայել հողը և շինությունները:
 3. Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։ Որովհետև կենցաղային աղբի այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր:

Posted in Բնագիտություն

Հոկտեմբերի 11-15

Դիտե՛լ  վիդեոնյութը,թարգմանել, փորձել շարադրել միտքը մի քանի նախադասությամբ։

Այրման ընթացքում տեղի է ունենում քիմիական ռեակցիա և ուղեկցվում է էներգիայի անջատումով: Այրման ժամանակ տարբեր առարկաներ այրվում են տարբեր ջերմաստիճաններում:

Պատասխանե՛լ հարցերին


1. Բնապահպանական տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են առավել
նախընտրելի։

Բնապահպանական տեսակետից առավել նախընտրելի են գազային վառելանյութի օգտագործումը:

2. Վառելանյութն այրելիս պետք է այնպես անել, որ վառարան մտնող օդը լինի այնքան, որքան անհրաժեշտ է այրման համար։ Ինչո՞ւ:

Որովհետև օդի ավելցուկի դեպքում կունենանք ջերմության կորուստ իսկ օդի քանակի պակասի դեպքում տեղի է ունենում վառելիքի թորայրում և առաջանում է շմոլ գազ, որը թունավոր է:

Posted in Բնագիտություն
  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները։
  2. ………… ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
  2. ………… ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:
  4. …………… ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ 
  5. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
   Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ……… ։
  2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.ա) C + O2 =CO2 գ) H2 + O2 =H2O. բ) CH4 = H2 + C  դ) Si+O2=SiO2                                             
 1. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա)    Արեւածագը,բ)  բնական գազի այրում գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) փայտի վառվելը 2) ջրի եռալը, 3) մոմի հալվելը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում
15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են ……………:16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ