Posted in Անհատական ուսումնական պլան

Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն -Արամ Սարքիսսյան

Դասարան- 5-2
Ընտրությամբ խումբ- քանդակ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
չեմ հաճախում