Posted in Բնագիտություն

Հյուսվածքներ

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ է հյուսվածքը: Բջիջների այն խումբը, որն ունի միևնույն կառուցվածքը, կատարում է որոշակի գործառույթ և միացված է միջբջջային, նյութով կոչվում է հյուսվածք:
  2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը: Բույսերի հիմնական հյուսվածքներն են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող, մեխանիկական:
  3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացող հյուսվածքը: Գոյացնող հյուսվածքը տեղադրված է արմատի ծայրին, ընձյուղի գագաթին, ցողուններում և արմատներում:

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:
  2. Շարակցական հյուսվածքը կատարում է բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:
  3. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք: Էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային: Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը: Շարակցական հյուսվածքը կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s