Posted in Բնագիտություն

Ձայնի աղբյուրներ.ձայնի տարածումն ու անդրադարձումը:

Դասարանական աշխատանք Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչպես է առաջանում ձայնը:Նկարագրե’ք ձայնի առաջացման որևէ օրինակ:
  2. Ձայնը դա տատանումների հաճախությունն է, որը օդի միջոցով հասնում է մեր ականջին: Օրինակ մեղվի թևերի արագ թափահարումը, թռչունների ծլվլոցը, երաժշտական գործիքների ձայները:
  3. Լուսնի վրա անհնար է լսել որևէ ձայն:Ի՞նչն է այդ բացարձակ անդորրի պատճառը: Քանի որ լուսնի վրա օդ չկա, ապա ձայնային տատանումներ չեն կարող առաջանալ:
  4. Որսորդները իրենց ականջը հաճախ հպում են հողին: Ինչու՞: Որովհետև հողը ձայնային հաղորդիչ է և ականջը հպելով հողին լսվում են կենդանիների ոտքերի ձայները:

Տնային առաջադրանք 

1.Ի՞նչ է կոչվում ինֆրաձայն:

Մինչև 17 Հց հաճախությամբ տատանումների առաջացրաց ձայնը կոչվում է ինֆրաձայն:

2.Ո՞ր ձայն ենք անվանում ուլտրաձայն:

Քսան հազար Հց բարձր հաճախությամ տատանումների առաջացրաց ձայնը կոչվում է ուլտրաձայն:

3.Ի՞նչպես է տատանվող մարմնից ձայնը հասնում մեր ականջին:

Երբ առաջանում է օդի նոսրացում և խտացում, օդում տարածվում է ձայնային ալիք և հասնում է մեր ականջին:

4.Մատը թեթևակի հպեք ձեր կոկորդին և խոսեք : Նկարագրեք,թե ինչ եք զգում այդ պահին:

Զգում եմ ձայնի թրթռում:

5 Թռիչքի ժամանկան ագռավը մեկ վայրկյանում թևերը թափահարում է 3-4 անգամ, ճնճղուկը՝ մինչև 13 անգամ , իշխանամեղուն ՝ 110 անգամ ,իսկ մոծակը՝ 500-1000 անգամ: Այդ թռչուններից և միջատներից որո՞նք են առաջացնում մարդոսւ համար լսելի ձայն, և որո՞նք՝ ինֆրաձայն:

ագռավ-ինֆրաձայն

ճնճղուկ-ինֆրաձայն

իշխանամեղուն-ուլտրաձայն

մոծակ-ուլտրաձայն

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s