Posted in Բնագիտություն

Նոյեմբերի 8-12

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է նշանակում «Մարմինները փոխազդում են» արտահայտությունը:
 2. Մարմնի փոխազդեցությունը այն է, երբ մի մարմինը ազդում է մյուսի վրա փոխադարձաբար:
 3. Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.
  1) դուռը հրելիս, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս, 3) քայլելիս:
 4. Ուժի ազդեցությունը առաջացնում է մարմինների ձևափոխությունը:
 5. Ներկայացրե՛ք հեռավորության վրա փոխազդող մարմինների օրինակներ: Դասարանական 1 Նոր թեմա Հարցեր
 1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
 2. Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա:
 3. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
 4. Դեֆորմացիան կարող է լինել առաձգական և պլաստիկ:
 5.  օրինակ ռետինե երիզը ձքելիս այն վերականգնում է իր նախկին տեսքին իսկ օրինակ պաստիրինի կամ կավի ձևափոխությունից տեղի է ունենում մարմինների պլաստիկ ձևափոխություն:
 6. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
 7. Մարմինը դեֆորմացնելիս առաջանում է ուժ, որը ստիպում է նրան վերականգնել իր սկզբնական ձևն ու չափերը: Այդ ուժն անվանում են առաձգականության ուժ:
 8. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:
 9. Ոչ, առաձգականության ուժը առաջանում է միայն առաձգական ձևափոխության ընթացքում:
 10. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
 11. Ուժ չափող սարքը ուժաչափն է:
 12. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:
 13. Ուժի մեծության չափման միավոր կոչվում է նյուտոՆ:Ուժի միավոր է նաև կիլոնյուտոնը կն: 1 կն = 1000ն


Դասարանական 2
Նոր թեմա
ՀարցերՈ՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ:

Այն ուժը, որով Երկիրը դեպի իրեն է ձգում որևէ մարմին, կոչվում է ծանրության ուժ:

Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:

Ծանրության ուժը կախված է մարմնի զանգվածից. որքան մեծ է մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը: 

Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:

  Ծանրության ուժը ուղղված է դեպի ներքև:

Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s