Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Չորրորդ տարբերակ

1)Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 

նվազման կարգով. –19, 23, –72, 12, -4, 8, –17, –30, 1, 0, 3։

23, 12, 8, 3, 1, 0, -4, -17, -19, -30, -72

2)Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 

_______-7_____-5__-2______0_______+1___+4___+8___+10___

թվերին համապատասխանող կետերը։ 

3)Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27| =58

բ) |44| : |– 4|=-11

4)Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4)=-1, բ) (+15) + (–6)=9:

5)Կատարե՛ք հանում.

ա) 29 – (–11)=40

բ) –70 – (–14)-84=-70+14=-56:

6)Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

հավասարություն.

ա)-21 ։ 3 = –7, 

բ) 48 ։ (–8) = –6: