Posted in Պատմություն

Պետության առաջացումը

Պետությունը քաղաքակրթության հնագույն ինստիտուտներից մեկն է։
Այն առաջացել է մոտ 10000 տարի առաջ՝ Միջագետքի առաջին
հողագործական համայնքներում։ Ցեղախմբերը կարիք ունեին կառավարման նոր համակարգի և նրանք միավորվելով կազմեցին ցեղային միություններ:Հետագայում ցեղային միություններից ձևավորվեց պետությունը:Այնհամախմբում էր մարդկանց և կազմակերպում հասարակական աշխատանքներ:Պետությունը ապահովում էր երկրի պաշտպանությունը թշնամիներից, կարգավորում նույն տարածքում ապրող մարդկանց համատեղ կյանքը: Առաջին պետությունները ձևավորվել են ք.ա IV հազարամյակի վերջերին:

«Պետությունը կարգուկանոնի պահպանման մասնագիտացված և
կենտրոնացված ուժ է։ Պետությունը ինստիտուտ է կամ ինստիտուտների
խումբ, որոնց հիմնական խնդիրը (անկախ այլ խնդիրներից) կարգի
պահպանությունն է։ Պետությունը գոյություն ունի այնտեղ, որտեղ կարգի
պահպանման մասնագիտացված ինստիտուտները, օրինակ՝
ոստիկանությունը և դատարանը, անջատ են հասարակական կյանքի մյուս
ոլորտներից։ Հենց նրանք էլ պետությունն են»։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s