Posted in Պատմություն

Մարդկանց կրոնական պատկերացումները

Կրոնական գիտակցության հիմնական հատկանիշը հավատն է գերբնականի նկատմամբ: Այն դրսևորվում է գերբնական էակների (աստվածներ, ոգիներ ), բնական երևույթների միջև գերբնական կապերի (մոգություն, տոտեմիզմ), նյութական իրերի գերբնական հատկությունների (ֆետիշիզմ) գոյության ընդունմամբ:Կրոնական պաշտամունքի տարրերն են՝ ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը:  

Կրոնը առաջացել է բնական և հասարակական ուժերի դեմ նախնադարյան մարդու պայքարի հարաբերական անզորությամբ: Չկարողանալով բացատրել իրական երևույթները՝ մարդը մտացածին կապեր ու գերբնական հատկություններ է հաստատել այնտեղ, ուր իշխում են օբյեկտիվ օրինաչափությունները: 

Տոհմացեղային կամ նախնդարյան հասարակության հավատալիքներն են ՝

Մոգություն

Կախարդություն

Ոգեպաշտություն

Բնապաշտություն

Տոտեմիզմ

Ֆետշիզմ

Անիմիզմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s