Posted in Բնագիտություն

Հոկտեմբերի 18-22

Ինչո՞վ է պայմանավորված «ջերմոցային էֆեկտը»: Ի՞նչ գիտես դրա մասին:

Ջերմոցը ապակուց կամ պոլիէթիլենային թաղանթից կազմված մի տնակ է, որտեղ ձմռանը աճեցնում էն բույսեր և բանջարեղենները: այդ ապակե պատուհանների միջով արեգակի ճառագայթները ներս են թափանցում և բարձրացնում ներսի ջերմաստիճանը: Նույն կերպ էլ երկրի մթնոլորտը պարունակում է ջերմոցային գազեր,որոնք երկիրը տաք են պահում, ինչպես ջերմոցի ապակին ջերմոցը: Հիմնական ջերմոցային գազերն են ջրային գոլորշիները(H2O), ածխածնի երկօքսիդը(CO2),մեթանը(CH4),քլորոֆտոր ածխածինները(CFS),ազոտի երկոքսիդը(N2O),օզոնը(O3):Այս գազերը երկրի համար ծածկոցի դեր են կատարում և ջերմաստիճանը պահպանում նպաստավոր ջերմաստիճանում: Արեգակի էներգիայի մի մասը անդրադառնում է տիեզերք մթնոլորտի վերին սահմանից: Այդ գործընթացն էլ հենց կոչվում է ջերմային եֆեկտ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s