Posted in Պատմություն

Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում

Առաջադրանք 1

Հայկական լեռնաշխարհի առաջին պետությունը Արատտան է:Հայկական լեռնաշխարհի առաջին պետական կազմավորումը շումերական բնագրերում հիշատակվող Արատտան է (մ. թ. ա. XXVIII-XXVII դդ.), որը համարվում է Արարատի նախաձևը: Այն գոյություն է ունեցել Ք.ա. XXVIII-XXVII դարերում: Այդ մասին են վկայում շումերական արձանագրությունները: Այդ բնագրերից իմանում ենք Արատտայի հզոր բանակի, սեփական գրի մասին: Արատտայի հովանավոր աստվածն էր Հայկը:

Հայստանն ամենից ավելի ճանաչված էր Արմենիա անվամբ, որի անվան հնագույն վկայությունները վերաբերում են Ք.ա. XXIV-XXIII դարերին: Միջագետքի սեպագիր արձանագրություններում այն հիշատակվում է Արմանի,իսկ Սիրիայից գտնված բնագրերում Արմի ձևով և նշվում էր, որ Արմի երկրում ապրում են Հայայի որդիները:

Հայասա թագավորությունը

Ք.ա. XV- XIII դարերում հայաստանից արևմուտք բնակվում էին խեթերը: Նրանք հայերին ազգակից հնդեվրոպական ժողովուրդ էին: Մեր երկիրը կոչում էին Հայասա, որը խեթերեն նշանակում է հայերի երկիր: Հայասան ուներ իր արքունիքը, բանակը, քաղաքային կենտրոնները, դիցարանը:

Ք.ա. XIII-X դարերում հիշատակվել է Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում գտնվող մի երկրի մասին,որը կոչվել է Նաիրի : Ասորեստանի արձանագրություններում Նաիրին իշատակվում է իբրև ընդարձակ,հպատակություն չճանաչող երկիր,որն ուներ 250 հազար քաղաք: Ք.ա. IX դարում Նաիրին արդեն հանդես էր գալիս որպես մեկ միասնական պետություն:

Ք. ա IX դարի առաջին կեսին Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում և հյուսիսում հիշատակվում է մեկ այլ մեծ պետություն՝ Ուրարտուն:Դա Հայկի սերունդների՝ Հայկազունիների ստեղծած Արարատյան թագավորությունն էր,որի կենտրոնը Արարատյան դաշտում էր: Ասորեստանյան աղբյուրներում որպես ուրարտական արքա հիշատակվում է Արամը:

Առաջադրանք 2

Հայ ժողովրդի կազմավորումը տեղի է ունեցել Հայկական լեռնաշխարհում։ Ք.ա. III հազարամյակում և II հազարամյակի առաջին կեսին Հայկական լեռնաշխարհում ապրում էին տասնյակ և հարյուրավոր ցեղեր։ Նրանց մեծագույն մասը պատկանում էր հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին։ Սկզբնապես հնդեվրոպացիների նախահայրենիքն ընդգրկել է Փոքր Ասիայի արևելյան հատվածը, Հայկական լեռնաշխարհը և Իրանական սարահարթի հյուսիսարևմտյան շրջանները։ Հիշյալ տարածքներում, բացի հայերի նախնիներից, ապրել են նաև գերմանացիների, հույների, ռուսների, հնդիրանական և այլ ժողովուրդների նախնիները։ Նրանց լեզուներն անվանում են հնդեվրոպական լեզվաընտանիք, քանի որ դրան պատկանող ժողովուրդները բնակեցնում են Հնդկաստանից մինչև Եվրոպայի արևմուտքը ձգվող երկրների գրեթե ամբողջ տարածքը։ Հնդեվրոպական ցեղերի տեղաշարժերի հետևանքով ձևավորվեցին հույները, գերմանացիները, ռուսները և սլավոնական մյուս ժողովուրդները, արիացիները, որոնց թվում մեր հարավային հարևան պարսիկները։ Հայերը, փաստորեն, միակ հնդեվրոպական ժողովուրդն են, որ ձևավորվեցին որպես ժողովուրդ հնդեվրոպական նախահայրենիքում և հասան XXI դար։

Հայոց լեզվի ծագումը

 Հայոց լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին և առանձին՝ ինքնուրույն ճյուղ է: Հայոց գրերի գյուտից անմիջապես հետոՀայոց լեզուն համարվում է յուրատեսակ և ինքնատիպ: Այն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի արևելյան խմբին և իր հատկանիշներով նման է սլավոնական, հնդիրանական և բալթյան լեզուներին: 

Այսօր հայոց լեզուն հարուստ բառարան ունի: Պարսկական բազմադարյան լուծն իր հետքն է թողել լեզվի վրա, ինչով բացատրվում է պարսկական մեծաքանակ բառերի առկայությունը արդի հայոց լեզվում: Քրիստոնեության զարգացման հետ լեզվում կիրառական դարձան սիրիական և հունարեն բառերը:  Իսկ Օսմանական պետության ազդեցությամբ պայմանավորված են թյուրքալեզու բառերի օգտագործումը թե խոսակցական և թե գրական հայերենում: Չնայած այդ ամենին, հայոց լեզուն պահպանել է 11 000 բառարմատ, որոնցից 900 — ը պատկանում են հենց հնդեվրոպական լեզվախմբին:

Գրավոր խոսքը  Հայաստանում սկսել է զարգանալ 4 — րդ դարավերջին, հայկական այբուբենի ստեղծման հետ միաժամանակ: Գրավոր լեզուն հիմք դրեց թարգմանչական գործունեությանը: Սկսեց թարգմանվել մեծ քանակությամբ հոգևոր գրականություն այլ լեզուներից: Ի շնորհիվ դրա մինչ մեր օրերն են հասել անտիկ գրականության գոհարներ, հայերեն թարգմանված և մենք դրանք փոխանցում ենք հաջորդ սերունդներին, քանի որ այդ թարգմանությունների բնօրինակները վաղուց ոչնչացված են: Առաջին հայ թարգմանիչը համարվում է Մեսրոպ Մաշտոցը, իսկ առաջին հայերեն թարգմանված գիրքը Աստվածաշունչն է:

Հայոց լեզվի զարգացման հաջորդ փուլը դա միջնադարյան հայոց լեզուն է: 5 — րդ դարում, գրաբարին զուգահեռ սկսեց օգտագործվել միջնադարյան հայոց լեզուն:  Միջնադարյան հայերենն էլ ժամանակի ընթացքում վեր ածվեց արդի հայոց լեզվի, որով այսօր աշխարհում խոսում են մոտ 10 միլիոն մարդ:

Ժամանակակից հայոց լեզուն երկու ճյուղ ունի-արևմտյան (կոնստանտինոպոլսյան բարբառով) և արևելյան (արարատյան բարբառով): Արևմտահայերենը  ԱՄՆ — ում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում ապրող հայերի գործածական լեզուն է:  Ի տարբերություն արևմտահայերենի, արևելահայերենը 1920 — ական թվականներից համարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն:

Posted in Պատմություն

Պետության առաջացումը

Պետությունը քաղաքակրթության հնագույն ինստիտուտներից մեկն է։
Այն առաջացել է մոտ 10000 տարի առաջ՝ Միջագետքի առաջին
հողագործական համայնքներում։ Ցեղախմբերը կարիք ունեին կառավարման նոր համակարգի և նրանք միավորվելով կազմեցին ցեղային միություններ:Հետագայում ցեղային միություններից ձևավորվեց պետությունը:Այնհամախմբում էր մարդկանց և կազմակերպում հասարակական աշխատանքներ:Պետությունը ապահովում էր երկրի պաշտպանությունը թշնամիներից, կարգավորում նույն տարածքում ապրող մարդկանց համատեղ կյանքը: Առաջին պետությունները ձևավորվել են ք.ա IV հազարամյակի վերջերին:

«Պետությունը կարգուկանոնի պահպանման մասնագիտացված և
կենտրոնացված ուժ է։ Պետությունը ինստիտուտ է կամ ինստիտուտների
խումբ, որոնց հիմնական խնդիրը (անկախ այլ խնդիրներից) կարգի
պահպանությունն է։ Պետությունը գոյություն ունի այնտեղ, որտեղ կարգի
պահպանման մասնագիտացված ինստիտուտները, օրինակ՝
ոստիկանությունը և դատարանը, անջատ են հասարակական կյանքի մյուս
ոլորտներից։ Հենց նրանք էլ պետությունն են»։

Posted in Պատմություն

Մարդկանց կրոնական պատկերացումները

Կրոնական գիտակցության հիմնական հատկանիշը հավատն է գերբնականի նկատմամբ: Այն դրսևորվում է գերբնական էակների (աստվածներ, ոգիներ ), բնական երևույթների միջև գերբնական կապերի (մոգություն, տոտեմիզմ), նյութական իրերի գերբնական հատկությունների (ֆետիշիզմ) գոյության ընդունմամբ:Կրոնական պաշտամունքի տարրերն են՝ ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը:  

Կրոնը առաջացել է բնական և հասարակական ուժերի դեմ նախնադարյան մարդու պայքարի հարաբերական անզորությամբ: Չկարողանալով բացատրել իրական երևույթները՝ մարդը մտացածին կապեր ու գերբնական հատկություններ է հաստատել այնտեղ, ուր իշխում են օբյեկտիվ օրինաչափությունները: 

Տոհմացեղային կամ նախնդարյան հասարակության հավատալիքներն են ՝

Մոգություն

Կախարդություն

Ոգեպաշտություն

Բնապաշտություն

Տոտեմիզմ

Ֆետշիզմ

Անիմիզմ

Posted in Բնագիտություն

Հոկտեմբերի 18-22

Ինչո՞վ է պայմանավորված «ջերմոցային էֆեկտը»: Ի՞նչ գիտես դրա մասին:

Ջերմոցը ապակուց կամ պոլիէթիլենային թաղանթից կազմված մի տնակ է, որտեղ ձմռանը աճեցնում էն բույսեր և բանջարեղենները: այդ ապակե պատուհանների միջով արեգակի ճառագայթները ներս են թափանցում և բարձրացնում ներսի ջերմաստիճանը: Նույն կերպ էլ երկրի մթնոլորտը պարունակում է ջերմոցային գազեր,որոնք երկիրը տաք են պահում, ինչպես ջերմոցի ապակին ջերմոցը: Հիմնական ջերմոցային գազերն են ջրային գոլորշիները(H2O), ածխածնի երկօքսիդը(CO2),մեթանը(CH4),քլորոֆտոր ածխածինները(CFS),ազոտի երկոքսիդը(N2O),օզոնը(O3):Այս գազերը երկրի համար ծածկոցի դեր են կատարում և ջերմաստիճանը պահպանում նպաստավոր ջերմաստիճանում: Արեգակի էներգիայի մի մասը անդրադառնում է տիեզերք մթնոլորտի վերին սահմանից: Այդ գործընթացն էլ հենց կոչվում է ջերմային եֆեկտ: