Posted in Բնագիտություն

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

  1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ստեղծվում են անտառներ, կանաչ պուրակներ, արգելանոցներ:
  2. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։ Մթնոլորտ արտանետված թունավոր գազերը որոշակի պայմաններում միանալով ջրին վերածվում են թթվային նյութերին և անձրևին միանալով թափվում երկրի մակերևույթի վրա: Դրանք շատ վնասակար են և կարող են քայքայել հողը և շինությունները:
  3. Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։ Որովհետև կենցաղային աղբի այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s