Posted in Uncategorized

Այրում; հրդեհի հանգցնելը

  1. Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն: Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է , որն ուղեկցվում է լույսի ու ջերմության անջատումով
  2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Այրումը առաջանում է երբ նյութը տաքացվում է մինչև համապատասծան բռնկման ջերմաստիճանի:
  3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ փայտը և ածուխը հանգցումն են ջրով, այրվող առարկայի վրա շոր են գցում, և կան նաև հատուկ սարքեր կրակ մարիչներ, որոնց փրփուրի շիթով հանգցնում են կրակը:
  4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։ Կանջատենք անջատիչը և կկանչենք գազի ծառայություն:
    Առաջադրանք
    Վառվող մոմը տեղադրե՛ք բաժակի մեջ եւ բերանը ամուր փակե՛ք։ Կնկատեք, որ որոշ ժամանակ անց մոմն աստիճանաբար հանգչում է: Փորձե՛ք բացատրել, թե ինչու:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s