Posted in Բնագիտություն

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

 1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ստեղծվում են անտառներ, կանաչ պուրակներ, արգելանոցներ:
 2. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։ Մթնոլորտ արտանետված թունավոր գազերը որոշակի պայմաններում միանալով ջրին վերածվում են թթվային նյութերին և անձրևին միանալով թափվում երկրի մակերևույթի վրա: Դրանք շատ վնասակար են և կարող են քայքայել հողը և շինությունները:
 3. Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։ Որովհետև կենցաղային աղբի այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր:

Posted in Բնագիտություն

Հոկտեմբերի 11-15

Դիտե՛լ  վիդեոնյութը,թարգմանել, փորձել շարադրել միտքը մի քանի նախադասությամբ։

Այրման ընթացքում տեղի է ունենում քիմիական ռեակցիա և ուղեկցվում է էներգիայի անջատումով: Այրման ժամանակ տարբեր առարկաներ այրվում են տարբեր ջերմաստիճաններում:

Պատասխանե՛լ հարցերին


1. Բնապահպանական տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են առավել
նախընտրելի։

Բնապահպանական տեսակետից առավել նախընտրելի են գազային վառելանյութի օգտագործումը:

2. Վառելանյութն այրելիս պետք է այնպես անել, որ վառարան մտնող օդը լինի այնքան, որքան անհրաժեշտ է այրման համար։ Ինչո՞ւ:

Որովհետև օդի ավելցուկի դեպքում կունենանք ջերմության կորուստ իսկ օդի քանակի պակասի դեպքում տեղի է ունենում վառելիքի թորայրում և առաջանում է շմոլ գազ, որը թունավոր է:

Posted in Uncategorized

Այրում; հրդեհի հանգցնելը

 1. Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն: Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է , որն ուղեկցվում է լույսի ու ջերմության անջատումով
 2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Այրումը առաջանում է երբ նյութը տաքացվում է մինչև համապատասծան բռնկման ջերմաստիճանի:
 3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ փայտը և ածուխը հանգցումն են ջրով, այրվող առարկայի վրա շոր են գցում, և կան նաև հատուկ սարքեր կրակ մարիչներ, որոնց փրփուրի շիթով հանգցնում են կրակը:
 4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։ Կանջատենք անջատիչը և կկանչենք գազի ծառայություն:
  Առաջադրանք
  Վառվող մոմը տեղադրե՛ք բաժակի մեջ եւ բերանը ամուր փակե՛ք։ Կնկատեք, որ որոշ ժամանակ անց մոմն աստիճանաբար հանգչում է: Փորձե՛ք բացատրել, թե ինչու: