Posted in Մայրենի

Ուսումնական 3-րդ շրջան

Ուսումնական 3-րդ շրջանի ընթացքում (փետրվարի 1-մայիսի 27)  մայրենիից իրականացրել ենք հետևյալ նախագծերը՝

Ուսումնական 3-րդ շրջանում մենք շատ հետաքրքիր նախագծեր ենք իրականացրել: Ծանոթացել ենք Թումանյանի,Աղայանի, Չարենցի,Տերյանի ստեղծագործություններին: Կատարել եմ ստեղծագործական աշխատանքներ և մասնակցել ֆլեշմոբերին:

Գնում եմ մայր դպրոց

Թումանյանական ֆլեշմոբ

Հ. Թումանյան ՛՛Պատրանք՛՛

Տերյանական օրեր

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Չարենցյան ֆլեշմոբ

Անբախտ վաճառականները

Վահագնի ծնունդը

Հազարան հավք

Ստեղծագործական աշխատանքներ

Առավոտ

Ես հեքիաթային աշխարհում

Ստեղծագործական աշխատանք «Խիղճը»

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Իմ հումորային դերասանը

Ճամփորդություններ, ճամփորդական պատում-հաշվետվություններ 

Ճամփորդություն դեպի Զովաբեր

Կարդում ենք Աղայան

Ղազարոս Աղայան

Ղ.Աղայան ՛՛Զանգի, Զրանգի՛՛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s