Posted in Մայրենի

Առավոտ

Առավոտը թռչունները արթնանում են: երկինքը ջինջ, է օդը մաքուր Է, ծաղիկները բացվում են, ծառերը արթնանում են, թռչունները ծլվլում են, երգում են, ծառերը օրորվում են:

Օդը մաքուր է, ավտոմեքենաներ չկան