Posted in Մայրենի

Ճամփորդություն դեպի Զովաբեր

Այսօր դասարանով գնացել էինք Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղ: Մենք պարեցինք, երգեցինք, եղանք նաև Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում, հետո հաղթահարեցինք Շարան քարեր կոչվող բարձունքը, ծանոթացանք տեղի դպրոցի երեխաների հետ և շատ ուրախ ժամանակ անցկացրեցինք:

Возможно, это изображение (ребенок, стоит, дерево и на открытом воздухе)
Возможно, это изображение (1 человек, стоит, дерево и на открытом воздухе)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s