Posted in Մայրենի
  • Ղ․ Աղայանի «Մանուկ-խան» պատմվածքից  դո՛ւրս  գրիր  5 գոյական, 5 ածական, 5 բայ։
  • Գոյական-իշատեր, Եզնատերը, օձիք, դատարան, մանուկ
  • Ածական-տխմար, իմաստուն, մեծ, համր, գիժ
  • Բայ- գնում էր, բղավել,  կանչում էն, կանչեց, զարկում 
  • Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր հատուկ գոյականները։

հատուկ գոյականներ – Թիֆլիս, Մանուկ-խան, Սողոմոն իմաստուն, Դանիել մարգարեն,Աստված,Ավագ  

  • Պատմվածքում ո՞ր ծեսն է նկարագրված։ Պատմի՛ր, հետաքրքիր տեղեկություններ դո՛ւրս գրիր այդ ծեսի մասին։
  • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝ իմաստուն, համրանալ, խնդություն, անշուք, չքավոր, աղախին, խուրջին, պարգև։

  • իմաստուն-խելացի, համրանալ-մունջ, խնդություն-ուրախություն, անշուք-պարզ, չքավոր-աղքատ, աղախին-ծառա, խուրջին-խորգ պարգև-նվեր։
  • Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները՝  իմաստուն, հարոուստ, անպատիվ, տխուր, խավար, ծանրություն։

  • իմաստուն-անխելք հարոուստ-աղքատ անպատիվ-պատվավոր, տխուր-ուրախ, խավար-լույսավոր, ծանրություն-թեթևություն։