Posted in Մաթեմատիկա

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև

Գումարեք կոտորակները։

  • Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով
  • Կատարեք բաժանում։
  • Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն
  • Նարեկը պիցցան բաժանեց չորս հավասար մասի: Այնուհետև ստացված մասերից յուրաքանչյուրը նա բաժանեց երեք հավասար մասի: Սկզբնական պիցցայի ո՞ր մասն են կազմում ստացված կտորները:
  • Հյուրանոցի նախասրահում սեղանին դրված են հյուրանոցի բոլոր սենյակների համարները. առաջին հարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդ հարկ՝ 202-241, երրորդ հարկ՝ 300-333: Քանի՞ սենյակ կա հյուրանոցում:

Posted in Բնագիտություն

Մթնոլորտային տեղումներ

Ինչպե՞ս են առաջանում մթնոլորտային տեղումները:

Ամպերում կուտակված ջրային գոլորշիները  սառելով, խտանում են, վերածվում ջրի կաթիլների իսկ օդի բացասական ջերմաստիճանի դեպքում վերածվում սառցաբյուրեղների: Այնուհետև Երկրի ձգողական ուժի ազդեցությամբ թափվում են Երկրի մակերևույթի վրա՝ առաջացնելով մթնո­լորտային տեղումներ:

Մթնոլորտային տեղումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք: Թվարկեք հե­ղուկ և պինդ տեղումները:

Մթնոլորտային տեղումները լինում են հեղուկ (անձրև, ցող) և պինդ (ձյուն, կարկուտ, եղյամ): 

Ինչպե՞ս են առաջանում անձրևը և ձյունը:

Անձրևն առաջանում է օդի միայն դրական ջերմաստիճանների դեպ­քում, երբ մթնոլորտում կա բավարար քանակությամբ ջրային գոլորշի:

Ձյունը, ի տարբերություն անձրևի, առաջանում է օդի 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում: 

Ինչպե՞ս են առաջանում ցողը և եղյամը։

Ցողը ջրի մանր կաթիլներն են, որոնք նստում են բույսերի վրա:Դրանք առաջանում են տարվա տաք եղանակին օդի դրական ջերմաստիճանի պայմաննե­րում:

Գիշերը, երբ օդը  սառում է, ջրի գոլորշիներն վերածվում են ջրի մանր կաթիլների և նստում բույսերի ու տարբեր առարկաների վրա:

Եղյամը ձյան նմանվող սառցի բյուրեղների նստվածքն է բույսերի և այլ առարկաների վրա: Եղյամն առաջանում է տարվա ցուրտ եղանակին, պարզկա գիշերնե­րին, երբ օդի ջերմաստիճանը 0 °C-ից ցածր է:

Մթնոլորտային ո՞ր տեղումներն են առավել շատ դիտվում ձեր բնա­կավայրում:

Մեր բնակավայրում առավել շատ դիտվում են անձրև,կարկուտ և ձյուն:

Posted in Մաթեմատիկա

Թվաբանական օրենքներ կոտորակների բազմապատկման համար

Թվաբանական օրենքներ կոտորակների բազմապատկման համար

Դասարանական առաջադրանքներ

2.

5․Ալենի քայլիերկարությունը 3/4 մէ, իսկԱրենի քայլի երկարությունը նրանից 5 սմ-ով երկար: Գտե՛ք ճանապարհի նվազագույն երկարությունը,որն անցնելու համար երկուսի քայլերի քանակներն էլ կարտահայտվեն բնական թվերով։

6․Երկու գնացք շարժվում են միմյանց ընդառաջ, առաջինը 36 կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 48 կմ/ժ: Առաջին գնացքը սյան մոտով անցավ 20 վայրկյանում: Առաջին գնացքում նստած ուղևորի մոտով երկրորդ գնացքն անցավ 6 վայրկյանում: Քանի՞ մետր են առաջին և երկրորդ գնացքների երկարությունները

Տնային առաջադրանքներ

Posted in Մայրենի

Վարժություններ 200, 201,202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

200. Բառակապկցություններ կազմել հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գոյականներ գրելով:

Ծանոթանալ ումհետ: Ծանոթանալ մրցակցին, ծանոթանալ աղջկա հետ, ծանոթանալ տղայի հետ, ծանոթանալ, ծանոթանալ զբոսաշրջիկ հետ:

Ծանոթանալ ինչին: կարծիքին, տեսակետին, գրքին, մեքենային, նկարին, գրադարանին:

201.

Սիրահարվել ու՞մ- աղջկան, տղային, ուսուցչին:

Սիրահարվել ինչի՞ն- մեքենային նկարին, ձիուն, գրքին

Սիրել ու՞մ- մայրիկին, հայրիկին, ընկերոջը:

Սիրել ի՞նչ- նկարել, լողալ, երգել:

202

Հիվանդի սենյակում շատ մարդ կար:

Հիվանդից արյուն վերցրին:

Հիվանդները շատ էին:

Հիվանդասենյակը լի էր հիվանդներով:

Հիվանդը շատ վատ էր իրեն զգում:

Գազանի մռնչյունը լսվում էր հեռվից:

Գազանից շները փախան:

Գազանները հարձակվեցին ոչխարների վրա:

Գազաններով վանդակը դրեցին գնացքի մեջ:

Գազանը շատ խորամանկ էր:

203.Կետերի փոխարեն գրիր ածանց կամ վերջավորություն բառերը:

Երբ արմատին կամ բառին ածանց ենք ավելացնում, եղած իմաստը փոխվում է և նոր բառ է ստացվում: Իսկ երբ վերջավորություն ենք ավելացնում, բառի արտահայտած իմաստը չի փոխվում, փոխվում է նրա ձևը՝նախադասության մյուս բառերին կապվելու համար: Ածանցը բառ կազմող մասնիկ է: Վերջավորությունը օգնում է, որ բառը խոսքի մեջ կապվի ուրիշ բառերի հետ:

Բառի հիմքը ածանցից առաջ եղած մասն է:

204. Տրված բառերով կազմել՝ ջուր, ձայն, ձեռք

ածանցավոր բառեր- անջուր,ջրալի,անձայն,ձայնավոր, ձայնագրություն, ձեռնոց, ձեռագիր:

բառաձևեր-ջրի, ջրից, ջրով, ջրեր, ձայնի, ձայները, ձայներից, ձայնով, ձեռքով, ձեռքեր, ձեռքերի, ձեռքերից:

Ա խմբի բառերը գոյականներ են:

Բ խմբի բառերը բառաձևեր են:

206. Անտառ բառը տարբեր ձևերով գործածելով նախադասություններ կազմել:

Անտառից խշշոց էր լսվում:

Անտառով վազեցին նապաստակները:

Անտառում գայլեր կային:

Անտառը գեղեցիկ է աշնանը:

207. Տրված բառերի բոլոր հնարավոր ձևերը գրել:

Պահարան, պահակ, խողովակներ, դարակներ

պահարանը,պահարանի, պահարանում, պահարանից, պահարանով

պահակը, պահակները, պահակի, պահակից

խողովակները, խողովակով, խողովակները, խողովակների, խողովակներից

դարակը, դարակով,դարակի,դարակից

Իր բույնը հյուսել էր մեր այգու ամենաբարձր ծառի վրա:

Չմոտենաս իմ բնին ,ձագուկներս հանկարծ կվախենան:

Ճուտը գլուխը բնից դուրս էր հանել ու սպասում էր մորը:

Այդ թռչունին իր ձագերով ու բույնով կբերեմ որ իմ այգում ապրի:

Ձագուկները կծկվել էին բնում ու վախեցած նայում էին:

Գիշերվա փոթորիկից հետո ծովը հանգստանում էր:

Մեքենան մոտենում էր ծովին, արդեն լսվում էր նրա շառաչը:

Որոշեց ծովից հեռու ապրել, որ մոռանա այդ դեպքը:

Փոթորկուն ծովով հիանում եմ, բայց և վախենում եմ լեռնացող ալիքներից:

Ամբողջ օրը լողում էր ծովում ու վերադառնալու մասին չէր մտածում:

Posted in Մայրենի

193, 194,195

193. Տեքստում բոլոր գոյականները եզակի թվով են գրված: Որը պետք է դարձնել հոգնակի:

Սուր ճանկեր, հզոր թևեր,անցնող մարդկանց,մարդիկ մեռնում էին, փրկել մարդկանց, անլուծելի հարցեր:

194. Տեքստերի եզակի գոյականները հոգնակի դարձրու:

Կատուների պատմությունն արտասովոր է:Մարդիկ կատուներին մեկ աստվածացրել մեկ ու պատժել են,մեկ վհուկներ համարել ու խուսափել: Երբեմն էլ կատուների միջոցով իրենց ապագան են գուշակել: Կատուները ապրում են մարդկանց կողքին, հաճախ հավատարիմ ծառայում են մարդկանց,բայց առաջվա պես անկախ ու նույնիսկ կիսավայրենի են մնում: Ի տարբերություն ուրիշ ընտանի կենդանիների՝կատուները մարդկանց համար խորհրդավոր ու անճանաչելի են մնում, իրենց գաղտնիքը չեն բացում:

Բ. Մոտ հարյուր տարի առաջ Օդեսայում փղերը փախան կրկեսներից: Տերերն ինչ արեցին, չարեցին, նրանք էլ կրկեսներից չվերադարձան:

Posted in Մայրենի

Հազարան հավք 5-6 մասեր

Հատվածից դո՛ւրս գրիր 7 անձ ցույց տվող գոյական:

թագավոր

 որդի

տղերք

 Արեգ

 մարդ

ախպեր

Արան

Հատվածից դո՛ւրս գրիր 10 իր ցույց տվող գոյական:

 նժույգ

 այգի

գազան

հավք

զարդ

փուշ

վարդ

զենք

ձի

տուն

  1. Որտե՞ղ էր նստած սպիտակամորուս ծերունին և ի՞նչ էր անում, դո՛ւրս գրիր այդ հատվածը:

Ճամփաբաժնում էլ նստած է մի սպիտակամորուս ծերունի` գլուխը ամպերում, ձեռին՝ սև ու սպիտակ կծիկներ: Սև կծիկը բաց է թողնում, սպիտակը հավաքում, սպիտակը բաց է թողնում, սևը հավաքում:

2. Երեք ճամփաներից դու ո՞ր ճանապարհը կընտրեիր, ինչո՞ւ:

Երեք ճանապարհներից ես կնտրեի առաջին ճանապարհը որոհետև ինձ հետաքրիքիր էր այդ ճանապարհը:

3. Օրհնանք, կախարդական, ծերունի բառերից առանձնացրո՛ւ ածանցները, յուրաքանչյուր ածանցով կազմիր երեք բառ:

անք-պարծանք,զվարճանք,պատրանք

ական-նկարչակ,կեդանական,ուսումնական

ունի-տերունի, Բագրատունի, Երվադունի

4. Սպիտակամորուս, ճամփաբաժան, պապիկ, այգի, հրեշ բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության:

սպիտակամորուս-սպիտակ-ա-հոդակապ-մորուք-բարդ բառ

ճամփաբաժան-ճամփա-բաժանում-բարդ բառ

պապիկ-պապ-իկ-ածանցավոր

այգի-պարզ բառ

հրեշ-պարզ բառ

5. Հատվածը պատմի՛ր ծերունու անունից:

Ես նստած էի ճամփաբաժնում, երբ ինձ երեք տղա մոտեցավ:

նրանք հարցրեցին թե այդ ճանապարհները ուրէն տանում: Երբ իմացան, մեծը ընտրեց լայն ճամփան, միջնեկը միջին ճամփան իսկ փոքրը նեղ ճանապարհը:

Ես փոքր տղային ասացի, որ այդ ճամփան տանում է հրեշների ու դևերի աշխարհը և նա էլ ետ չի դառնա: Բայց տղան շատ քաջ էր և անվախ և ասաց որ ինչել լինի պիտի գնա Հազարան Հավքը գտնելու և իրենց այգին փրկի: Ես օրհնեցի տղային և ճանապարհ դրեցի:

Posted in Մայրենի

Հազարան Հավք-3-4 հատվածներ

Հատվածից դո՛ւրս գրիր դարձվածքներ։

Էս աշխարհքից իմ որդին գնաց:

Շրթունքը ցամաք, լեզուն չորացած:

Գնա՜ց` կարոտ՝ աչքն աշխարհքին:

Դրախտ այգին կտրի չոր փուշ:

Ինչո՞ւ Աստված լսեց պառավի անեծքը:

Աստված երբ լսեց, որ չար այգեպանների պատճառով պառավի որդին մեռել է, կատարում է նրա ցանկությունը:

Պտուղ, այգի, աշխարհ, լույս, չար բառերից կազմի՛ր բարդ բառեր:

Պտղատու, այգեպան, ջրաշխարհ, լուսաշող, չարակամ:

Արև, հող, ջուր բառերը դարձրո՛ւ ածանցավոր:

Արևային,հողային, անջուր:

Հատվածից դո՛ւրս գրիր հոգնակի թվով գոյականներ։

Ձեռներ, դռներ, ծովեր, այգեպաններ, գազաններ, թավուտներ:

Ի՛նքդ կազմիր հարցեր և առաջադրանքներ հատվածի վերաբերյալ (4-5 հարց բու առաջադրանք)

Ինչու՞ էր թագավորը հրավիրել իր երկրի իմաստուներին:

Ինչու՞ հայտնվեց երկարամորուս ծերունին:

Ինչու՞ այգեպանները գազաններ դարձան:

Ի՞նչը կօգներ, որ այգին նորից ծաղկեր:

Կա՞ արդյոք կախարդական և երջանիկ աշխարհ, որտեղ ապրում է հազարան հավքը:

Posted in Մայրենի

Ստեղծագործական աշխատանք «Խիղճը»

Ի՞նչ է խիղճը, ինչի՞ համար է խիղճը : Քննարկի՛ր ծնողներիդ հետ, ձայնագրի՛ր կամ տեսագրի՛ր  ձեր ընտանեկան քննարկումը :

Երբ մեկը բարին չի կամենում մյուսին, եսասեր է և չարակամ, կարող է ընկերոջը թողնել փորձանքի մեջ, ասում ենք, որ այդ մարդը խիղճ չունի: Իսկ այն մարդը, ով պատրաստ է օգնել և մարդկանց և կենդանիներին, նա բարի և խղճով մարդ է:

Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք «Խիղճը» վերնագրով:

Մի անգամ մի շնիկի վրա մի մեծ երկար ճյուղ էր փաթաթվել և շնիկը չէր կարողանում փողոցը անցնել: Ավտոմեքենաները շեղում էին իրենց ճանապարհը: Բայց մի մարդ կանգնեցրեց իր ավտոմեքենան, հանեց ճյուղը շնիկի վրայից, և շնիկը կաևողացավ փողոցն անցնել:

Posted in English

Easter

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

New words

religous-կրոնական

celebrates-խորհրդանշել

rebirth-վերածնունդ

rolling eggs-ձվերը գլորել

down a hill-բլրից ներքև

an egg hunt-ձվի որոնում

hidden-թաքցրած

bunny-նապաստակ