Posted in Մայրենի

Հնարագետ ջուլհակը

1.Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:

 լուռ ու մունջսուսուփուս

դատարկ-փուճ, սնամեջ

երկյուղ-վախ

միմյանց-իրար

սաստկացավ-ուժեղացավ

փարատել-սփոփել

 տարօրինակ-անսովոր

ջուլհակ– դերձակ

 ճախարակ– թել մանելու գործիք

հանճար-տաղանդ, ձիրք

համբավ-անուն, հռչակ

անհամար-բազմաթիվ, անհաշիվ

2.Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները:

 տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել։

 լուն ուղտ շինելով-

 ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը-

ծպտված ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը-

Եթե ինձ ճանաչեցիր՝ չլինի թե երևցնես այդ բանը, թող մեր մեջը մնա»

3.Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր)

Հնարագիտություն-հնար-ա-գիտ-ություն(բարդ ածանցավոր)

Թագավոր-թագ-ավոր (ածանցավոր)

կտավ-(պարզ)

հարցմունք-հարց-մունք(ածանցավոր)

կախարդական-կախարդ-ական (ածանցավոր)

անմահական- ան-մահ-ական(ածանցավոր)

գլուխ-պարզ

արհեստասեր-արհեստ-ա-սեր (բարդ)