Posted in Մայրենի

Հազարան հավք 5-6 մասեր

Հատվածից դո՛ւրս գրիր 7 անձ ցույց տվող գոյական:

թագավոր

 որդի

տղերք

 Արեգ

 մարդ

ախպեր

Արան

Հատվածից դո՛ւրս գրիր 10 իր ցույց տվող գոյական:

 նժույգ

 այգի

գազան

հավք

զարդ

փուշ

վարդ

զենք

ձի

տուն

  1. Որտե՞ղ էր նստած սպիտակամորուս ծերունին և ի՞նչ էր անում, դո՛ւրս գրիր այդ հատվածը:

Ճամփաբաժնում էլ նստած է մի սպիտակամորուս ծերունի` գլուխը ամպերում, ձեռին՝ սև ու սպիտակ կծիկներ: Սև կծիկը բաց է թողնում, սպիտակը հավաքում, սպիտակը բաց է թողնում, սևը հավաքում:

2. Երեք ճամփաներից դու ո՞ր ճանապարհը կընտրեիր, ինչո՞ւ:

Երեք ճանապարհներից ես կնտրեի առաջին ճանապարհը որոհետև ինձ հետաքրիքիր էր այդ ճանապարհը:

3. Օրհնանք, կախարդական, ծերունի բառերից առանձնացրո՛ւ ածանցները, յուրաքանչյուր ածանցով կազմիր երեք բառ:

անք-պարծանք,զվարճանք,պատրանք

ական-նկարչակ,կեդանական,ուսումնական

ունի-տերունի, Բագրատունի, Երվադունի

4. Սպիտակամորուս, ճամփաբաժան, պապիկ, այգի, հրեշ բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության:

սպիտակամորուս-սպիտակ-ա-հոդակապ-մորուք-բարդ բառ

ճամփաբաժան-ճամփա-բաժանում-բարդ բառ

պապիկ-պապ-իկ-ածանցավոր

այգի-պարզ բառ

հրեշ-պարզ բառ

5. Հատվածը պատմի՛ր ծերունու անունից:

Ես նստած էի ճամփաբաժնում, երբ ինձ երեք տղա մոտեցավ:

նրանք հարցրեցին թե այդ ճանապարհները ուրէն տանում: Երբ իմացան, մեծը ընտրեց լայն ճամփան, միջնեկը միջին ճամփան իսկ փոքրը նեղ ճանապարհը:

Ես փոքր տղային ասացի, որ այդ ճամփան տանում է հրեշների ու դևերի աշխարհը և նա էլ ետ չի դառնա: Բայց տղան շատ քաջ էր և անվախ և ասաց որ ինչել լինի պիտի գնա Հազարան Հավքը գտնելու և իրենց այգին փրկի: Ես օրհնեցի տղային և ճանապարհ դրեցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s