Posted in Մայրենի

Հազարան հավք

Հարցեր և  առաջադրանքներ

1.Բացատրի՛ր սիրտը ուզել, սիրտը չհովանալ դարձվածքները:

սիրտը ուզել -միբան շատ ցանկանալ

սիրտը չհովանալ -չկշտանալ չհագենալ

2.Սրտի մասին գրի՛ր ուրիշ դարձվածքներ:

Սիրտդ լեն պահի-մի նեղացիր

Սիրտդ պինդ պահիր-մի վախեցիր

Սիրտը ալեկոծվել-մի բանից մտահոգ, անհանգիստ լինել

3. Գրի՛ր կարմիրով նշված բառերի կազմությունը:

արևուլուսի-բարդ

բարություն-ածանցավոր

անթառամ-ածանցավոր

Այգեպան-բարդ

քարսիրտ-բարդ

4. Գրի՛ր կապույտով նշված բառերի հականիշները:

աղքատ-հարուստ

 հիվանդանալ-առողջանալ

գիշեր-ցերեկ

5. Ի՞նչ կարծիք կազմեցիր այգեպանների մասին. բնութագրի՛ր նրանց:

Այգեպանները շատ անխիճ էին և անտարբեր:

6. Ի՞նչ զգացիր պատմությունը կարդալիս:

Զգացի Արան թագավորի բարությունը և նրա այգեպաների չարակամությունը:

7. Փոխիր վերջաբանը. նոր ավարտ մտածի՛ր:

Այգեպանները խղճացին պառավին և տղային ու մի մեծ զամբյուղ խաղող տվեցին: