Posted in Մայրենի

վարժություններ-186, 187, 188, 189,190

Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերը հոգնակի թիվ ունեն իսկ Սիրամարգ, երեխա բառերը եզակի թիվ են:

Ա շարքի բառեը եզակի են իսկ

Բ շարքի բառերը հոգնակի են:

ՈՒսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատ, կատուներ, թութակներ, գրպաներ:

Գոյականը ունի երկու թիվ եզակի և հոգնակի թիվ:

Եզակին ունի ցույց է տալի մեկ հատ իսկ հոգնակին ցույց է տալի մեկից ավելի:

Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր, արջեր, փնջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր,