Posted in Մայրենի

Հնարագետ ջուլհակը

1.Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:

 լուռ ու մունջսուսուփուս

դատարկ-փուճ, սնամեջ

երկյուղ-վախ

միմյանց-իրար

սաստկացավ-ուժեղացավ

փարատել-սփոփել

 տարօրինակ-անսովոր

ջուլհակ– դերձակ

 ճախարակ– թել մանելու գործիք

հանճար-տաղանդ, ձիրք

համբավ-անուն, հռչակ

անհամար-բազմաթիվ, անհաշիվ

2.Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները:

 տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել։

 լուն ուղտ շինելով-

 ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը-

ծպտված ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը-

Եթե ինձ ճանաչեցիր՝ չլինի թե երևցնես այդ բանը, թող մեր մեջը մնա»

3.Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր)

Հնարագիտություն-հնար-ա-գիտ-ություն(բարդ ածանցավոր)

Թագավոր-թագ-ավոր (ածանցավոր)

կտավ-(պարզ)

հարցմունք-հարց-մունք(ածանցավոր)

կախարդական-կախարդ-ական (ածանցավոր)

անմահական- ան-մահ-ական(ածանցավոր)

գլուխ-պարզ

արհեստասեր-արհեստ-ա-սեր (բարդ)

Posted in Բնագիտություն

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Ի՞նչ նշանակություն ունի մթնոլորտը Երկրի համար:

Մթնոլորտը մեր մոլորակը պաշտպանում է հսկա երկնաքարերից և Արեգակից Երկիր ներխուժող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից: 

2.Որո՞նք են մթնոլորտն աղտոտող հիմնական աղբյուրները:

Մթնոլորտի աղտոտումը կատարվում է երկու ճանապարհով՝ բնական և մարդածին: Բնական աղտոտման աղբյուրներն են հրաբուխները, փոշեհողմը, ան­տառների հրդեհը և այլ բնական երեույթները: Մարդածին աղտոտման աղբյուրներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և տրանսպորտը:

3.Ի՞նչ նյութերով է աղտոտված մթնոլորտը:

Մթնոլորտն աղտոտվում է գյուղատնտեսության մեջ օգտագործ­վող թունաքիմիկատներով, օրգանական նյութերի այրումից առաջացած գազերով:

4.Մթնոլորտի անաղարտության պահպանման ի՞նչ ուղիներ գիտեք:

 Արեգակի, քամու էներգիայի օգտագործումը, նպաստում են մթնոլորտի մաքրմանը: Այսօր հսկայական աշխատանքներ են կատարվում ավ­տոմեքենաների շարժիչների տեխնիկական կառուցվածքը բարելավելու ուղ­ղությամբ,որի շնորհիվ կնվազի թունավոր արտանետումների քանակը: 

5.Աղտոտված մթնոլորտն ի՞նչ հիվանդություններ կարող է առաջացնել։

Աղտոտված նյութերը առաջացնում են մաշկային հիվանդու­թյուններ, վնասում նյարդային համակարգը:

6. Ձեր բնակավայրում մթնոլորտն աղտոտող ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք:

Աղբամանի տարածքում թափթփված աղբը, փողոցով անցնող մեքենաների արտանետած ծուխը:

Posted in Մայրենի

Ես հեքիաթային աշխարհում

Մի ագամ ես հայտնվել էի կախարդական աշխարհում: Ես անտառում զբոսնում էի, երբ իմ առջևը տեսա ծաղկապատ մի դուռ: Դուռը բացվեց ես ներս մտա և հայտնվեցի մի տարօրինակ այգում: Թեև Գարուն էր, բայց այդ այգու ծառերը չորացած էին, ծաղիկներ չորացած էին, ծիտիկներ քարացել էին ծառերի վրա: Դուռը փակվեց և ես մնացի շրջապատված չորացած ծառերով: Մեկ էլ հանկարծ մի քար այտնվեց: Վրան գրված էր,որ ով մտավ այս այգին էլ չի կարող ետ գնալ: Նա պետք է գտնի կախարդական բանալին և այգին նորից կծաղկի: Գնացի պատը շոշափեցի և պատահական տեսա մի ծառ , գնացի այդ ծառի մոտ և ծառի անցքի մեջ գտա կախարդական բանալին: Գնացի դռան մոտ, բացեցի դուռը և հայտնվեցի մի այլ պարտեզում, որտեղ շատ գեղեցիկ էր և կապույտ գետ էր հոսում: Ես այդ ջրով ջրեցի չորացած այգին և այն իսկույն ծաղկեց ու կանաչեց և թռչունները արթնացան:

Posted in Մայրենի

Հազարան հավք

Ի՞նչ տվեց-սովորեցրեց քեզ այս հեքիաթը:

Հեքիաթը ինձ սովորեցրեց, որ ոչ մի բանից պետք չէ վախենալ, ու եթե նպատակ ունես, պետք է հաղթահարես դժվարությունները ու ճանապարհի կեսից հետ չդառնաս:

Ո՞ր  հատվածը կառանձնացնեիր, ինչո՞ւ։

-Հե¯յ, Կախարդական աշխարհ, ո՞ւր ես, քեզ եմ գալի: Գնա¯ց, գնա¯ց Արեգը, հասավ Սև-սև քարերին: Ի¯նչ զարհուրելի, ի¯նչ անմարդկային ձեներ հանեցին Սև-սև քարերը: Տեսան, որ Արեգը հետ չի նայում, գոռացին.
-Բռնեցի¯նք, ըհը, բռնեցի¯նք:
Էլ ճղճղացին, էլ հարազատների ձեներով աղերսագին օգնություն կանչեցին… Արեգն առանց հետ նայելու անցավ, ու ձեները լռեցին: Գնա¯ցգ հասավ Լեղի գետին, խմեց գետից ու բացականչեց.
— Ա¯խ, ի¯նչ անմահական ջուր է,- ու գետն անց կացավ: Մտավ անծայրածիր փշոտ անապատը, ոտքերն արյունոտելով` փշերի միջով առաջ անցավ, մի փուշ պոկեց, հոտ քաշեց ու ասաց.
— Ա¯խ, ի¯նչ անուշ հոտ է, իսկը դրախտի ծաղիկն է:

Ինձ դուր եկավ այս հատվածը, որտեղ Արեգը կարողացավ դիմանալ ու ետ չնայել:

Աշխարհներից որո՞ւմ  կցանկանայիր հայտնվել։ 

Ես կցանկանայի հայտնվել կախարդական աշխարհում ինչու, որովհետև հետաքրքիր էր, հետաքրքիր էր, թե արդյոք ես էլ կկարողանայի դիմանալ փորձություններին:

Ո՞ր կերպարը հավանեցիր, ինչո՞ւ։

Ես հավանեցի Արեգի կերպարը, որովհետև նա քաջ էր,անվախ ու բարի:

Հազարան հավքը Հյուսիսի կրթական պարտեզում:

Եթե Հազարան հավքը Հյուսիսի կրթական պարտեզում հայտնվեր, նա կերգեր մեզ հետ և այգին կծաղկեցներ բազմագույն գեղեցիկ ծաղիկներով ու ծառերով:

Հազարան հավքը որտեղո՞վ կցանկանայիր թռչեր-անցներ, ծաղկեցներ։

Ես կուզեի, որ Հազարան հավքը գար մեր քաղաք ու ծաղկեցներ մեր քաղաքի բոլոր այգիները ու ամենուր մարդիկ բարի և ուրախ լինեին:

Posted in Մաթեմատիկա

Ինքնաստուգում

6. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն։

  1. Անահիտը իրունեցած 6000 դրամի  3/5  մասը վճարեց գրքի համար, իսկ մնացածի 1/4  մասը՝գունավոր թղթերի համար։ Ինչքա՞ն դրամ ծախսեց Անահիտը։
  • Քանի՞մետր է    29/40   կիլոմետրը։
  • Գտեք  240 և 72թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

240-ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար-24, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը- 1440

Posted in English
am going to sleep.
You are going to win.
He is going to have a bath.
She is going to play.
It is going to rain.
We are going to travel.
You are going to eat.
They are going to work.
The cat is going to go fishing.
The girls are going to be dentists