Posted in Մայրենի

Անբախտ վաճառականները

 • Բալլադը երկու ընկերների՝ ճայի ու չղջիկի մասին է, որոնք ուզում էին վաճառականներ լինեին: նրանք Փուշից պարտքով դրամ են վերցնում և ճայը նավով մեկնում է ապրանքներ բերելու: Չղջիկը մնում է տանը: Վերադարձին նավը խորտակվում է, իսկ Չղջիկը չի վերադառնում: Փուշը գալիս է Չղջիկի մոտ և իր պարտքն է ուզում: Չղջիկը ստիպված վաճառում է ինչ ուներ չուներ, բայց պարտքը լրիվ չի տալիս և մի օր էլ փախչում է: Նա ցերեկները ամոթից թաքնվում էր և գիշերներն էր թռչում: Իսկ Ճայը այդպես էլ շարունակում է թռչել ջրերի վրայով, հուսալով թե կորած ապրանքը կգտնի:
 • Բլոգումդ ստեղծի՛ր բալլադի բառարանը:
 • Գրի՛ր, թե ինչ սովորեցրեց քեզ բալլադը:
 • Ես հասկացաա,որ չի կարելի ընկերոջը մենակ թողնել դժվար պահին:
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ:
 • գոյական -չղջիկ, ճայ, վաճառական, նավ,  Հընդկաստան, մարգարիտ, զըմրուխտ, աչքը, պարտքին ածավ  
 • ածական-թանկագին, ուրախ, սարսափելի, աղքատ, ահագին
 • բայ-եկան, դառնանք,հավան կացան, սիրեց
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 5 հատուկ, 5 հասարակ գոյականներ։
 • Հատուկ գոյականներ-Չղջիկ, Ճայ, Փուշ, Արաբըստան, Հնդկաստան
 • Հասարակ գոյականներ-Շալ, խուրմա, բադամ, ծով, տուն