Posted in Մաթեմատիկա

Կոտորակների գումարում

3․ Պետք էր վերանորոգել 900մ երկարությամբ մի ճանապարհ։ Առաջին մի քանի օրում վերանորոգված ճանապարհահատվածի երկարությունը 180մ էր։ Աշխատանքի ո՞ր մասն էր կատարված, և ո՞ր մասն էր մնացել կատարելու։

3․Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության -ն է։ Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50կմ ճանապարհն անցնում է 2ժամում։

50:2=25

25 x 3=75

Posted in Մայրենի

”Արև և Լուսին” բալլադի բառարան

Ապարանք-պալատ

անսասան-անշարժ

պահնորդ-պահակ

շարմաղ-նուրբ, քնքուշ

խարխափել- աչքի կուրության կամ մթության պատճառով զգուշությամբ շարժվելը

վես-վեհ

քաշվել-ամաչել

Երկնքի ապարանքում մի կին էր ապրում իր երկու երեխաների հետ:Տղայի անունը Լուսնյակ էր իսկ աղջկա անունը Արեգակ: Մայրիկը մի օր ուղարկում է նրանց երկիրը լուսավորելու: Երեխաները վիճում են, թե ով պիտի ցերեկը գնա: Լուսինը չի զիջում քրոջը և մայրը խմորոտ ձեռքով մի ապտակ է հասցնում Լուսնյակին:Լուսինը նեղանում և գնում է: Այդ օրվանից նա գիշերն է լուսավորում իսկ քույրը ցերեկը: Նրանք իրար չեն հանդիպում և աստված մեկ ժամ է նվիրում ,որպեսզի քույր եղբայր կարոտները առնեն իրարից:

Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ բալլադը:

Բալլադը ինձ սովորեցրեց, որ աղջիկներին պետք է զիջել և պաշտպանել:

Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ: 

գոյական-ապարանք, եթերք, ամպեր, դռներ, պահնորդ, ամրոց, տաշտ, կին, խմոր, լեռներ

ածական-կապուտակ, լուսեղեն, սիրուն, ամուր, անսասան

բայ-հսկել, լսվել, անցնել, չոքած, հունցել, երգել