Posted in Մայրենի

Վարժություններ 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165

159

Ա

Դեղին

փոքր

բարի

սիրուն

Բ

Դեղնել

փոքրանալ

բարիանալ

սիրունանալ

Ա խմբի բառերը ածականներ են, ցույց են տալիս առարկայի որակական հատկանիշները։

Բ խմբի բառերը բայեր են, ցույց են տալիս գործողություն։

160.

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

Ընդգծված բառերը պատասխանում են ինչպիսի հարցին և ցույց են տալիս առարկայի որակական հատկանիշը:

161

Ինչպիսի՞ արև- դեղին

Ինչպիսի՞ օր- լավ օր

Ինչպիսի՞ առվակ- կապույտ առվակ

Ինչպիսի՞ հեռուստատացույց- մեծ հեռուստատացույց

Ինչպիսի՞ գիրք- հետաքրքիր գիրք

Ինչպիսի՞ մարդ- բարի մարդ

162

Բարակ բարդի, գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

163.

գոյական ածական

կաղնի հայտնի

աղջիկ բարի

գետ տգեղ

բուք մեծ

ճշմարտություն կանաչ

Գայանե գունավոր

տուն անտուն

կատու բարկացկոտ

կաղամբ խակ

հեռուստացույց հետաքրքիր

Հայաստան

վարդ փշոտ

Վարդուհի հզոր

լիճ բարձր

ալիք մարտ

մարտակառք հմուտ

կառապան մարտական

հեծանիվ եռանիվ

պատմություն ալ

թռչուն պատմական

թռիչք խիզախ

գարուն բարի

արև բարեկամական

շքեղ

գարնանային

արևոտ

երկար

164.

Ա Բ

մեծ մեծանալ

բարձր բարձրանալ

չոր չորանալ

չար չարանալ

Ա խմբի բառերը ածականեր են և ցույց են տալիս առարակայի ինչպիսին լինելը:

Բ խմբի բառերը բայեր են և ցույց են տալիս գործողություն:

165.

Սարի լանջը կանաչ խոտով է ծածկված: Լանջի խոտն արդեն կանաչում է:

Ի՞նչ պատկեր.ուղիղ գիծ է ստացվել: Գիծն ուղղիր, որ պատկերը ճիշտ ստացվի:

Այդ քաղաքում մի բարի հսկա էր ապրում:Հսկան բարիացավ ու երեխաներին այգի հրավիրեց:

Աղջիկը շատ գեղեցիկ էր ու քայլում էր նազ անելով: Աղջիկը գեղեցկանում էր օր օրի:

Գոռոզ արքան հրամայեց բարձր ժայռի վրա քանդակել իրեն:Արքան գոռոզանում էր իր արած գործով ու հաղթանակներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s