Posted in Մաթեմատիկա

Պարապմունք 74։ Նախագծային աշխատանք։

1․ 2/5 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 60 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

2/5 60 1/12

60:5=12

60:12=5

2/5=2 x 12/5 x 12=24/60

1/12=1 x 5/12 x 5=5/60

2․ 3/18 և 1/10 կոտորակները ներկայացրու 180 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

3/18 180 1/10

180:18=10

180:10=18

3/18=3 x 10/18 x 10=30/180

1/10= 1 x 18/10 x 18=18/60

3․ 3/13 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 156 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

156:13=12

156:12=13

3/13=3 x 12/13 x 12=36/156

1/12=1 x 13/12 x 13=13/156

4․ 1/15 , 1/5 և 2 /5 կոտորակները ներկայացրու 75 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

75:15=5

75:5=15

75:5=15

1/15= 1 x 5/15 x 5=5/75

1/5=1 x 15/5 x 15=15/75

2/5=2 x 15/5 x 15=30/75

5․ 9/24 և 4/12 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի: Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը։

9/24 84 4/12

84:14=6

84:12=7

9/14=9 x 6/84=54/84

4/12=4 x 7/84=28/84

Posted in Մայրենի

Վարժություններ 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165

159

Ա

Դեղին

փոքր

բարի

սիրուն

Բ

Դեղնել

փոքրանալ

բարիանալ

սիրունանալ

Ա խմբի բառերը ածականներ են, ցույց են տալիս առարկայի որակական հատկանիշները։

Բ խմբի բառերը բայեր են, ցույց են տալիս գործողություն։

160.

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

Ընդգծված բառերը պատասխանում են ինչպիսի հարցին և ցույց են տալիս առարկայի որակական հատկանիշը:

161

Ինչպիսի՞ արև- դեղին

Ինչպիսի՞ օր- լավ օր

Ինչպիսի՞ առվակ- կապույտ առվակ

Ինչպիսի՞ հեռուստատացույց- մեծ հեռուստատացույց

Ինչպիսի՞ գիրք- հետաքրքիր գիրք

Ինչպիսի՞ մարդ- բարի մարդ

162

Բարակ բարդի, գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

163.

գոյական ածական

կաղնի հայտնի

աղջիկ բարի

գետ տգեղ

բուք մեծ

ճշմարտություն կանաչ

Գայանե գունավոր

տուն անտուն

կատու բարկացկոտ

կաղամբ խակ

հեռուստացույց հետաքրքիր

Հայաստան

վարդ փշոտ

Վարդուհի հզոր

լիճ բարձր

ալիք մարտ

մարտակառք հմուտ

կառապան մարտական

հեծանիվ եռանիվ

պատմություն ալ

թռչուն պատմական

թռիչք խիզախ

գարուն բարի

արև բարեկամական

շքեղ

գարնանային

արևոտ

երկար

164.

Ա Բ

մեծ մեծանալ

բարձր բարձրանալ

չոր չորանալ

չար չարանալ

Ա խմբի բառերը ածականեր են և ցույց են տալիս առարակայի ինչպիսին լինելը:

Բ խմբի բառերը բայեր են և ցույց են տալիս գործողություն:

165.

Սարի լանջը կանաչ խոտով է ծածկված: Լանջի խոտն արդեն կանաչում է:

Ի՞նչ պատկեր.ուղիղ գիծ է ստացվել: Գիծն ուղղիր, որ պատկերը ճիշտ ստացվի:

Այդ քաղաքում մի բարի հսկա էր ապրում:Հսկան բարիացավ ու երեխաներին այգի հրավիրեց:

Աղջիկը շատ գեղեցիկ էր ու քայլում էր նազ անելով: Աղջիկը գեղեցկանում էր օր օրի:

Գոռոզ արքան հրամայեց բարձր ժայռի վրա քանդակել իրեն:Արքան գոռոզանում էր իր արած գործով ու հաղթանակներով:

Posted in Մայրենի

Չարենցյան ֆլեշմոբ

ՄՈՐՍ ՀԱՄԱՐ ԳԱԶԵԼ

Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին,
Լույս խորշոմներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին:

Ահա նստած ես տան դեմ, ու կանաչած թթենին
Դեմքիդ ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին:
 
Նստել ես լուռ ու տխուր, հին օրերն ես հիշում այն,
Որ եկել են ու անցել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Եվ հիշում ես քո որդուն, որ հեռացել է վաղուց,-
Ո՞ւր է արդյոք հեռացել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Ո՞ւր է արդյոք հիմա նա, ո՞ղջ է արդյոք, թե մեռած,
Եվ ի՞նչ դռներ է ծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Եվ երբ հոգնած է եղել, և երբ խաբվել է սիրուց –
Ո՞ւմ գրկում է հեծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Մտորում ես դու տխուր, և օրրում է թթենին
Տխրությունը քո անծիր, մայր իմ անուշ ու անգին:

Եվ արցունքներ դառնաղի ահա ընկնում են մեկ-մեկ
Քո ձեռքերի վրա ծեր, մա՜յր իմ անուշ ու անգին…