Posted in Բնագիտություն

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք. ջրոլորտ

  1. ծովածոցերը օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերն են, որոնք մխրճված են ցամաքի մեջ.
  2. Համաշխարհային օվկիանոսի ջրի մակերևույթի մակարդակն անվանում են ….
  3. Գլխավոր գետերի մեջ թափվող գետերը դրանց գետաբերանն են.
  4. Ըստ հոսակարգի, լճերը լինում են Մնացորդային և Սառցադաշտային, ըստ քիմիական կազմի,  խառնարանային և արգելափակման:
  5. Առաջին ջրամերժ շերտի ջրերն անվանում են գռունտային, իսկ երկու ջրամերժ շերտերի միջև  եղած ջուրը, արտեզյան:
  6. Այն բարձրությունը, որից վեր ավելի շատ ձյուն է գալիս, քան հալվում է, կոչվում է ….
  7. Ջրոլորտի բաղադրամասերն են …………..:
  8. Կղզիները դա ցամաքային տարածքներ են, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, թերակզղիները մի կողմով է միացած ցամաքին, նեղուցները —ջրային նեղ տարածքներ են ,որոնք իրար են միացնում ջրային ավազանները կամ ցամաքային տարացքները իրարից բաժանում են բնական ջրային նեղ տարածքներով:

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը.

Համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթին ջրի շարժման պատճառներից են,

ա) քամիները, անձրևները, հրաբուխները, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

բ) քամիները, երկրաշարժերը, հրաբուխները, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

գ) քամիները, երկրաշարժերը, մառախուղը, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

Ընտրեք ճիշտ պնդումերը:

ա) Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման պատճառը միայն ստորջրյա երկրաշարժերն են.

բ) Մակընթացություն և տեղատվություն առաջանում են Լուսնի եւ Արեգակի ձգողության ուժերի ազդեցությամբ.

գ) Լեռնային գետերը հոսում են արագ, իսկ հարթավայրայինները՝ դանդաղ.

Posted in Մայրենի

ՀՍԿԱՆ

Հին ժամանակներում մի իշխան էր ապրում: Նա մի հսկա էր ու մարդիկ նրա համար մժեղի չափ փոքր էին:Նա մի օրենք էր ստեղծել, ու մարդիկ չէին համարձակվում չենթարկվել: նա բազմաթիվ կենդանիներ ուներ և որ կողմ ուզեր քշում էր: Ու մի օր էլ հովիվներից մեկը գալիս և հայտնում է, որ ծովում մի հսկա է հայտնվել ու սպառնացել է որ գնան այդտեղից:

Իշխանը որ լսում է, բարկանում է և իր մարդկանց ու զորքին ուղարկում հսկայի մոտ կռվի:

երբ մարդիկ հասնում էն ծովի մոտ,տեսնում են քնած հսկային, որի ոտքերը չէին երևում: Ու ինչքան էլ գոռում ու վրան են բարձրանում, հսկան չի շարժվում: Հսկան որ արթնանում է, իր վրա բարձրացած մարդիկ ձիերի հետ գետին են թափվում: Նա զարմացած վերցնում է նրանց, դնում գրպանը և գնում տուն: Հսկայի մայրը որ տեսնում է, ասում է որ սրանք էլ կենդանի էակներ են ու շնչելու և ապրելու իրավունք ւնեն ր պետք չէ նրանց վնասել:

Բլոգումդ բնութագրի՛ր հսկային  և իշխանին:

Իշխանը շատ խիստ, եսասեր, ինքնահավան էր և կարծում էր, թե իրենից ուժեղը չկա:

Հսկան չար էր, շատ ուժեղ էր և մեծամիտ:

Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Մեծ թե փոքըր, ինչ էլ լինի,
Ամեն ապրող շունչ կենդանի,

Որ ծընվել է արևի տակ,
Էս աշխարհքում միատեսակ,
Մինը պակաս, մյուսը ավել,
Ողջ էլ գիտեն խընդալ, ցավել,
Չըպարծենա երբեք ոչ ոք,

Թե ինքն անհաղթ մի բան է ջոկ.
Միշտ ուժեղից ուժեղը կա,
Իսկ ամենից ուժեղը՝ մահ…