Posted in Մաթեմատիկա

Բաժիններ

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։ 1/4

5․Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։

Ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը ավելի մեծ է:

6․Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։

4 x 4=16սմ/2

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։

2×1000+500×3=3500      2 + 3 = 5        3500:5=700դրամ

8․Երկու թփի վրա նստած էր 16ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։

16:2=8    

8-5+3=6

3․Ինչպե՞ս է կոչվում

տոննայի մեկ տասներորդ մաս – 100կգ

րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը-  1վրկ

մետրի մեկ տասներորդ մասը- 10սմ

օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը -1ժ

քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը -միլիմետր

4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի 1/8 մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված : 1/50

5․Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։

19+8=27

6․Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։

3 x 5= 15

2475սմ2 -15= 2465սմ2

7․Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։

20լ

8․Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։

Ավագ-310

Միջին-300

Կրտսեր-290