Posted in Մաթեմատիկա

Փետրվարի 22-26 Պարապմունք 67

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

36=1,2,3,4,6,9,12,18,36

45=3,9,5,3,15 ,45

64=1,2, 4,8,16, 32

78=1,2,3, 6,13, 26, 39,78

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

8 և 14- 56

68 և 12-204

16 և 36-144

125 և 35-875

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

39 և 65-13

36 և 48-12

42 և 105- 21

111 և 185-37 

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

25 և 85-425

49 և 28-196

22 և 33-66

105 և 35-105

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։ 

6

Տնային առաջադրանքներ 

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

102- 1, 2, 3,6,17, 34, 51,102

124-1, 2, 62, 4, 31,124

327-1,3, 109,327

400-1, 2,4, 5,8,10,40,50,80,100,200, 400

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

18 և 26 (234)

108 և 42 (756)

25 և 40 (200)

58 և 86 (2494)

44 և 64(704)

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

96 և 224 [32]

1 և 500 [1]

124 և 186 [62]

333 և 777[111]

306 և 714 [102]

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

42 և 64 [1344]

14 և 27

72 և 80

49 և 77

128 և 24