Posted in Մայրենի

Փետրվարի 17

 1. Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունն անգի՛ր սովորիր:
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • Ես ավելի շատ շարժում տեսա, որովհետև ամպերը անդադար շարժվում էին:
 • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:


Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ..

Ամպերը անբաժան ըկերներ էին ու իրարից չբաժանվեցին,որովհետև նրանք ուզում էին միշտ միասին լինել և ոչ մի քամի չէր կարող նրանց բաժանել:

 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • Ընկերություն
 • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 • Կար երկու սև ամպ: Քամին փորձեց բաժանել սև ամպերին բայց չկարողացավ:

2. Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով (դ-տ-թ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ,  ժողովուրդ,   հերթ, օրիորդ, ընդունակ, հանգստություն,  արտաքին,  չորրորդ,  մարդկային.  անդադար,  փարթամ:

 • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչների մասին կարդա, մուլտֆիլմը դիտիր այստեղ ):
 • Հանգստություն-հանգիստ արմատ-ություն-ածանց
 • անդադար-ան- ածանց դադար արմատ:
 • Արևմուտք, սաղարթախիտ, բրդոտ, զվարթ  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s