Posted in Մայրենի

Փետրվարի 16

  •  Հ. Թումանյանի «երկու սև ամպ »  բանաստեղծությունը անգի՛ր սովորիր:
  •   Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ  բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  • Հալածել- հետևից ընկնել
  • անդադար-անընդհատ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s