Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 101, 204, 340, 535, 821 թվերը 10-ի

բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

101(1)

204(4)

340(4)

535(5)

821(1)

2․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 73, 241, 189, 700, 384, 445 թվերը 5-ի

բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

3

1

4

0

4

0

3․ 3, 87, 26, 839, 1000, 562, 98443, 380064, 235, 566678 թվերը բաժանե՛ք

երկու խմբի՝ զույգ թվերի և կենտ թվերի։

կենտ թվեր- 3, 87, 839, 98443, 235

զույգ թվեր- 26, 1000, 562, 380064, 566678

4․ Երկու հնգանիշ թվերից մեկի գրառման մեջ նվազման կարգով մեկը մյուսին են

հաջորդում բոլոր զույգ թվեր նշանակող թվանշանները, մյուսի գրառման մեջ՝ կենտ թվեր

նշանակողները։ Այդ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ։

 97531

5․ Ուղղանկյունն ունի քառակուսու կողմին հավասար լայնություն։ Ուղղանկյան

լայնությունից քանի՞ անգամ մեծ պիտի լինի նրա երկարությունը, որպեսզի նրա պարագիծը

քառակուսու պարագծից մեծ լինի 2 անգամ։

6․ Առաջին 50 զույգ թվերի գումարը որքանո՞վ է մեծ առաջին 50 կենտ թվերի գումարից։

50

7․ 30, 634, 200, 555, 625, 730, 1020, 85 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնց

բաժանարարներն են միաժամանակ 2-ը, 5-ը, 10-ը։

30, 200, 730, 1020

8․Գրե՛ք այն թվերը, որոնք միաժամանակ և՛ 18-ի, և՛ 96-ի բաժանարար են։

3, 6, 12

9․ Թիվը 34-ի բաժանելիս ստացված թերի քանորդը 17 է, իսկ մնացորդը՝ 3։ Գտե՛ք այդ

թիվը։

10․ Էյֆելյան աշտարակն ունի երեք դիտահարթակ, որոնցից առաջինը գետնից 57մ

բարձրություն ունի, երկրորդը նրանից 58մ-ով բարձր է, իսկ երրորդը գետնից բարձր է

276մ։ Ինչքա՞ն ժամանակում վերելակը երկրորդ դիտահարթակից կհասնի մինչև երրորդը,

եթե 1 վայրկյանում բարձրանա 3մ 22սմ։

50վրկ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 601, 508, 260, 325, 913 թվերը 10-ի

բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

600(1), 500(8), 260(0), 325(5), 913(3)

2․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 67, 351, 289, 600, 748, 935 թվերը 5-ի

բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

67(2),351(1), 289(4),600(0),748(3),935(0)

3․ 2, 9, 124, 1680, 3333, 7, 249640, 249650, 65, 647113 թվերը բաժանե՛ք

երկու խմբի՝ զույգ թվերի և կենտ թվերի։

կենտ-3,9,3333, 7, 5, 647113

զույգ-2, 124, 1680,249640,249650

4․ Գրե՛ք 3-ից մեծ որևէ հինգ զույգ թվեր և դրանք ներկայացրե՛ք՝

ա․երկու հավասար գումարելիների գումարի տեսքով,

բ․երկու անհավասար գումարելիների գումարի տեսքով

5․ Զբոսաշրջիկները շրջագայության են դուրս եկել երեք միատեսակ ավտոբուսներով։

Առաջինում կա 48 զբոսաշրջիկ, երկրորդում՝ 39, իսկ երրորդում՝ 33։ Կարելի՞ է արդյոք

բոլոր զբոսաշրջիկներին հավասար քանակներով տեղավորել այդ ավտոբուսներում։Այո

6․ Գտնել օրինաչափությունը և լրացնել բաց թողնված թիվը. 45,30,18,9,…,0

7․Գրե՛ք այն թվերը, որոնք միաժամանակ և՛ 125-ի, և՛ 35-ի բաժանարար են։

8․ Թիվը 48-ի բաժանելիս ստացված թերի քանորդը 11 է, իսկ մնացորդը՝ 5։ Գտե՛ք այդ

թիվը։ 533

9․ Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ։ Որքա՞ն ժամանակում նա

կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի

արագությունից երկու անգամ մեծ է։

10․ Նարեկը պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ

կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

4

Posted in Մայրենի

Տերյանական օրեր

Աշուն է. օրերը ցրտում են…

Գիշերը սուզվում է միգում,

Այնքան քնքշություն կա սրտում իմ,

Այնքան մեղմություն իմ հոգում:

Այնքան տխրություն, և անուշ է,

Անուշ է ցավն այս հետին.-

Բոլորը երազ է և հուշ է,

Ոսկի է- թափվում է գետին…