Posted in Բնագիտություն

Ջրի շարժումն օվկիանոսում, օվկիանոսային հոսանքներ

Հարցեր և առաջադրանքներՀամաշխարհային օվկիանոսում ջրի շարժման ի՞նչ տեսակներ գի­տեք։

Ջրի շարժման տեսակներից են ալիքավորումը և ցունամին:Ալիքավորումը առաջանում է հիմնականում քամիների ներգործու­թյամբ: Ցունամին առաջանում է օվկիա­նոսի հատակում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից և շատ հա­ճախ ավերում է ափամերձ բնակավայրերը՝

Ի՞նչ են մակընթացությունը և տեղատվությունը:

Օվկիանոսում ջրի մակարդակի բարձրացումը կոչվում է մակընթա­ցություն, իսկ իջեցումը՝ տեղատ­վություն: Օրվա ընթացքում դիտվում է երկու մակընթացություն և երկու տեղատվություն, որոնք իրար հաջորդում են 6 ժամը մեկ:

Ի՞նչ է օվկիանոսային հոսանքը:

Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման հիմնական պատճառը մշտապես նույն ուղղությամբ փչող քամիներն են:

Օվկիանոսային հոսանքի ի՞նչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

Օվկիանոսային հոսանքները լինում են տաք և սառը: : Տաք են կոչվում այն հոսանքները, որոնց ջերմաստիճանը բարձր է հարևան ջրերից:

Օվկիանոսային հոսանքներն ի՞նչ ազդեցություն ունեն կլիմայի ձևավորման վրա:

Հասարակածային շրջաններից դեպի մերձբևեռային շրջան­ներ շարժվելով՝ տաք հոսանքներն իրենց հետ մեծ քանակությամբ ջեր­մություն են տեղափոխում՝ մեղմելով այդ շրջանների ցուրտը:Սառը հոսանքների վրա ջրի ջերմաստիճանը ցածր է, օդը համեմա­տաբար չոր է, տեղափոխվելով ցամաք՝ տեղումներ չի առաջացնում, և գոյանում են անապատներ:

Posted in Բնագիտություն

Համաշխարհային օվկիանոս, դրա մասերը

Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:

Համաշխարհային օվկիանոսը դա Երկրագնդի միասնական, ընդարձակ ջրային տարածությունն է, որը ողողում է մայրցամաքների և կղզիների ափերը :Համաշխարհային օվկիանոսը մայրցամաքներով և կղզիներով պայ­մանականորեն բաժանվում է չորս առանձին օվկիանոսի՝ Խաղաղ, Ատլանտյան, Հնդկական և Հյուսիսային Սառուցյալ: 

Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:

Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ:Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերը, որոնք առավել շատ են ներթա­փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Ցամաքներն իրարից բա­ժանող ջրային նեղ տարածքները կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:

Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:

Ցամաքի համեմատաբար փոքր տարածքները, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, կոչվում են կղզիներ: Իսկ  թերակղզիները ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով: Դրանք մի կողմով միացած են ցամաքին:

Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը:

Ամենատաք ջրերը հասարակածային շրջանի ջրերն են, որտեղ օվկիանոսի մակերևույթին ջերմաստիճանը 28-30 0C է:  Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:

Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ): 

Posted in Մայրենի

Փետրվարի 5

 • Կարդա՛ Հ.Թումանյանի  Ինքնակենսագրությունը:
 • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
 • ազնվական-
 • առատաձեռն-
 • ծայրհեղորեն-
 • անփույթ-
 • պակասավոր-
 • հոգս-
 • ածել-նվագել
 • կլեկչի-
 • սրտաճմլիկ
 • քաշվել-ամաչել
 • երգիծաբանական
 • զանազան-տարբեր
 • Բլոգումդ պատմի’ր, թե ինչ իմացար Թումանյանի մասին՝ կարդալով  ինքնակենսագրությունը:
 • Հ. թումանյան ծնվել է Լոռու Դսեղ գյուղում, 1869 թ.ին: Նրա հայրը չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն մարդ էր և հաճախ էր օգնում աղքատ գյուղացիներին:
 • Թումանյանի առաջին ուսուցիչը եղել Է վարժապետ Սհակը, որը շատ դաժան մարդ էր և ծեծում էր երեխաներին: Տասը տարեկան, մեր գյուղից հեռացել է և սովորել «Տիգրան վարժապետի» ուսումնարանում: Այնտեղից էլ գնացել է Թիֆլիս և սովորել Ներսիսյան դպրոցում: Թումանյանը շատ վաղ տարիքից է սկսել ոտանավորներ գրել։ Նրա ամենավաղ գործերից է ՛՛Շունն ու Կատուն ՛՛:
 • Ստեղծագործության ո՞ր մասն ամենից շատ հավանեցիր(բանավոր):