Posted in Մայրենի

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն: Թռչունները թռվռում են ծառերի վրա և ուրախացած ծլվլում են: Բոլոր երեխաները դուրս են թափվել բակ ու խաղում: Ծառերը սկսում են բողբոջել: Արևը ավելի ջերմ ու պայծառ է շողում: Շուրջը սկսվում է ամեն ինչ կանաչով ծածկվել: Կարծես թե երկիր մոլորակը արթնացել է խորը քնից: Գարուն, ես շա՜տ շա՜տ էի ուզում, որ գաս:

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

142.

Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը:

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում:

Հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ:

Հորդը տերտինգ տալով վազեց մոր մոտ:

143.

Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա:

Որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի:

Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը:
Հաչող շունը կծան չի լինում:

Երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել:

Իմ բոլոր կտրիճ ընկերներն հավաքվել էին այսօր:

144.

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ որոնում:

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել և պտտում էր օդում:

Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը:

Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը:

Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր:

Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար:

145.

Խոսքս մի ընդհատիր:

Մինչև ե՞րբ պիտի գաղտնի պահես:

Անձրևն ինչպես սկսվել էր, այնպես էլ ավարտվեց:

Օդանավի վայրէջքը ոչ ոք չնկատեց:

Երեխայի նման հրճվում էին ու լիաթոք ծիծաղում:

Եղնիկի ձագուկը մորն էր փնտրում:

146.

Որդի, հարևան, ոսոխ, ճամփորդել:

Posted in English

Comparison

Sa-sa is longer than Su-su.
Su-su is   the shortestshorter thanlonger thanthe longest So-so.
So-so is the longest.
Su-su is the shortest.
Rose is younger than Lucas.
Lucas is older than Sam.
Sam is the youngest.
Lucas is the oldest.
The rabbit is smaller than the dog.
The cat is bigger than the rabbit.
The dog is the biggest.
The rabbit is the smallest.
Haa is faster than Hee.
Hee is slower than Hoo.
Hoo is the fastest witch.
Hee is the slowest witch.
Haa is more beautiful than Hoo.
Hoo is uglier than Hee.
Hee is the most beautiful.

Superlatives – write

Exercises: hot -> the hottest

shorttheshortest
nicethenicest
happythehappiest
drythedriest
bigthebiggest
thinthethinnest
expensivethemost expensive
interestingthemost interesting
goodthebest
badtheworst
littletheleast
muchthemost

Comparison: superlatives


Tries:  14   Score: 6

Posted in Մաթեմատիկա

Փետրվարի 22-26 Պարապմունք 67

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

36=1,2,3,4,6,9,12,18,36

45=3,9,5,3,15 ,45

64=1,2, 4,8,16, 32

78=1,2,3, 6,13, 26, 39,78

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

8 և 14- 56

68 և 12-204

16 և 36-144

125 և 35-875

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

39 և 65-13

36 և 48-12

42 և 105- 21

111 և 185-37 

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

25 և 85-425

49 և 28-196

22 և 33-66

105 և 35-105

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։ 

6

Տնային առաջադրանքներ 

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

102- 1, 2, 3,6,17, 34, 51,102

124-1, 2, 62, 4, 31,124

327-1,3, 109,327

400-1, 2,4, 5,8,10,40,50,80,100,200, 400

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

18 և 26 (234)

108 և 42 (756)

25 և 40 (200)

58 և 86 (2494)

44 և 64(704)

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

96 և 224 [32]

1 և 500 [1]

124 և 186 [62]

333 և 777[111]

306 և 714 [102]

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

42 և 64 [1344]

14 և 27

72 և 80

49 և 77

128 և 24 

Posted in Մայրենի

Բացատրի՛ր բանաստեղծությունը։

Հայտնություն

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար.

Փայլով, փառքով ու շուքով,

Խնդությունով խելագար….

Սիրտըս անուշ խոցեցիր

Արևավառ քո սրով,

Սև օրերըս այրեցիր

Գեղեցկությամբ ու սիրով։

Սիրտըս լիքն էր մութ մեգով,

Սիրտըս թույլ էր ու տկար,—

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար…

Տերյանը տխուր էր ու եկավ մեկը, որ գարնան նման ուրախ էր և իրեն ուրախություն պիտի բերեր:

Posted in Մաթեմատիկա

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

36, 369 

36=1, 4, 6, 9

369=3,9,

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

48, 75, 258, 1000, 303, 800

48=2x2x2x2x3

75= 3x5x5=5

258=2x3x43

1000=2x2x2x5x5x5

303=3×101

800= 2x2x2x2x2x2x5x5

,,,

3․ Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։ 

8×11=88

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

8 և 12

8=2×4 12=2×6

10 և 25

10=2×5 25=5×5

5․ Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։ 

50-14=36      36:4=9

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

81, 120

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24

48 և 60 

5 Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

Posted in Մաթեմատիկա

Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Ո՞րն է ամենափոքր բաղադրյալ թիվը։ 4

2․ Գտե՛ք այն բոլոր պարզ թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում անհավասարությունը ճիշտ կլինի։

8×7<72

4

3<99

1,3,6

3. Ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկել 18-ը, որպեսզի արտադրյալը 300-ով մեծ լինի 3300-ից։

4․ 2-ը և 3-ը պարզ պվեր են, որոնց տարբերությունը հավասար է 1-ի։ Կա՞ արդյոք պարզ թվերի ուրիշ այդպիսի զույգ։

5․ Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների մեջ, որ յուրաքանչյուրին բաժին ընկած մատիտների քանակը կենտ թիվ լինի։ 

Տնային առաջադրանքներ

1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։

211, 47, 491, 653, 651, 83

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(25, 35)[5]

(1, 82)[1]

(18, 24)[6]

(64, 68)[17]

(93, 36)[3]

(66, 32)[2]

3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։

4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝

պարզ թվերը 29, 37, 1, 673, 769, 827

բաղադրյալ թվերը 44, 81, 123, 1, 625, 602

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։

53 x 18 =954

954-486=468

468: 18= 26

Պատ. 26 արկղ

Posted in Մաթեմատիկա

Փետրվարի 15-19

1․ Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 161 տետր և 230 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

2․ Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

40 րոպեում:

3․ Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

  • [12,8] [24]
  • [7,8] [63]
  • [4,5][20]
  • [3,11[33]
  • [5,12][60]

4․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

  • (15,18)[3]
  • (24,12)[12]
  • (180,6)[6]
  • (12,18)[6]
  • (15,35)[5]