Posted in Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք: Քարոլորտ

1.Ի՞նչ շերտերից է կազմված Երկիրը:

Երկիրը կազմված է միջուկից ,   միջնապատյանից և երկրակեղևից:


2.Ի՞նչ է քարոլորտը:

Քարոլորտը կազմված է վիթխարի կտորներից, որոնք մշտական շարժման մեջ են գտնվում: Դրանք կոչվում են քարոլորտի սալեր:


Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:

ա) հարթակներում բ) երկրածալքերում

2. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
ա) նստվածքային բ) բազալտային գ) գրանիտային

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են  երկրածալքեր  :
2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմնական տեսակ՝ մայրցամաքային և օվկիանոսային:
3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող հրաբուխներ:
4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի օջախ:
5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են հարաբերական բարձրություն:
Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է :(ճիշտ է)
2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:(սխալ է)
3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:(ճիշտ է)
4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:( սխալ է)
5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ: (ճիշտ է)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s