Posted in Բնագիտություն

Երկրաշարժից պաշտպանվելու կանոնները

Եթե երկրաշարժի ժամանակ մարդը գտնվում է շենքում, պետք է արագ դուրս գա առաջին և երկրորդ հարկերից իսկ վերևի հարկում ապրող մարդիկ չեն կարող դուրս գալ, որովհետև աստիճաններն ու սանդղավանդակները կարող են փլվել, վերելակները կարող են անջատվել: Պետք է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական պատերի մոտ, սեղանի կամ մահժակալի տակ մտնել:

Պետք է հեռու մնալ պատուհանների և ծանր առարկաների մոտ գտնվելուց: Չի կարելի օգտվել նաև էլեկտրականությունից, վառել լուցկի կամ կրակայրիչ:

Եթե բարձրահարկ շենքի 1-ին կամ   2-րդ հարկերում եք, աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն:

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Երբ արևն ու անձրևը հանդիպում են երկնակամարում, բնության որ երևույթին ենք ականատես լինում:

Ծիածան

1. Ինչպես կարելի է առանձնացնել սպիտակ լույսից այդ բազմագույն շերտերը, ինչով է դա պայմանավորված:

Սպիտակ լույսի նեղ փունջը պրիզմայով անցնելիս բեկվում է, և էկրանի վրա առաջանում են իրար հաջորդող տարբեր գույնի շերտեր: Այդ պատկերն ընդունված է անվանել լույսի սպեկտր: Եթե պատկերված բոլոր գույնի լույսերը խառնենք իրար, ապա կստացվի սպիտակ լույս:

2. Ինչպես են անվանում լույսի շողի բեկումից առաջացած իրար հաջորդող տարբեր գույնի շերտերի համախումբը: Գրիր այն նախադասությունը, որն օգնում է հիշել այդ երևույթի բոլոր գույները՝ հերթով նշելով այդ գույները։

Արեգակի լույսի սպեկտրը պարունակում է յոթ հիմնական գույներ` կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ և մանուշակագույն:Այդ պատկերն ընդունված է անվանել լույսի սպեկտր:

3. Իսկ ինչու որոշ մարմիններ սև են երևում: Չէ որ մեր դիտարկված երևույթում սև գույնը բացակայում է:

Սև գույնը լույսի բացակայության կամ ամբողջական կլանման արդյունքն է։ 

4․ Տան պայմաններում կարո՞ղ եք տեսնել այդ զարմանահրաշ երևույթի գեղեցիկ արտացոլումը։ Իսկ բակում? Ինչպե՞ս արհեստական ճանապարհով ստանալ այդ երևույթը։ Ինչպիսի պայմաններում է այն առաջանում?

Տնային պայմաններում ծիածան ստանալու համար  տարան լցնում ենք ջրով և դնում արևի ճառագայթների տակ կամ դեպի տարրան ենք ուղղում լապտերի լույսը: Հետո հայելին ընկղմում ենք ջրի մեջ և շարժում այնպես, որ լույսի ճառագայթներն ընկնեն հայելու վրա: Հետո էլ հայելին պտտեցնում ենք այնպես, որ շողքն ընկնի թղթի վրա: Այդպես մեզ կհաջողվի պատի վրա տեսնել գույնզգույն ծիածանը:

5. Որևէ բնագիտական փորձի օգնությամբ ցույց տուր այդ երևույթը՝ նկարագրիր, մեկնաբանիր, եզրակացրու և այդ ամենը ներկայացրու գեղեցիկ տեսանյութի միջոցով։

Posted in Ռուսերեն

Сказка о чудесном дереве

2. Написать однокоренные слова к словам лететь, учить, писать, рисовать

лететь – улететь, прилететь, долететь, полететь, взлететь

учить – выучить, научить, приучить

писать – написать, выписать, прописать, записать

рисовать – зарисовать, нарисовать

3. Найдите «третье лишнее» слово. Объясните свой выбор.

  1. Море, моряк, мороз – мороз не имеет отношение к словам море, моряк
  2. Боль, большой, больной –  большой не означает смысл боль
  3. Город, гора, горный – город не имеет отношение к слову гора
  4. Вода, водный, водитель – водитель не имеет отношение к воде

Posted in Ռուսերեն

Главные реки

  • К данным словам подберите из текста слова с противоположным значением.

Скучно – интересно

Попрощаться – поздороваться

Невоспитанный – воспитанный

Поднялось настроение – испортилось настроение

Забыть – вспомнить

Шум – тишина

Первый (ряд) – последний

Никогда – всегда

Напишите вместо точек подходящие слова.

(какое?) испорченное  настроение, (какое?) домашнее задание, (какая?) наша школа, (какой?) воздушный змей, (какой?) первый ряд, (какой?) пятый класс, (какие?) последние  буквы, (какие?) интересные уроки.

На ель села птица. Коля ел фрукты. У мальчика есть яблоки. Моя сестра ест кашу.  У Миши новая тетрадь. Ученик принёс мел. Удар футболиста был очень сильный. Рабочие привезли уголь. Они свалили уголь в угол. На лугу был конь.

Posted in Ռուսերեն

Моя семья – это семь «Я»

Моя семья небольшая, мама, папа и младшая сестренка. Мой папа работает лектором и переводчиком. Мама домохозяйка. моя сестренка ходит в детский сад. Ей пять лет. У меня есть бабушка и дедушка. Они живут в другой стране. Я люблю играть со своей сестренкой.