Posted in Մաթեմատիկա

Պարապմունք 47

1․ Գտի՛րուղղանկյունանիստի ծավալը

6 x 5 x 7=210սմ3

4 x 7 x 2=56սմ3

2 x 4 x 9=72սմ3

2 Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 է: Գտի՛ր  նրա ծավալը:

132:12=11

11 x 11 x 11=1331սմ3

3 Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է: Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը:

72:6=12

12 x 12 x 12=1728սմ3

4․ Գտնել նկարում պատկերված պատկերի մակերեսը:

15 x 33 =495

9 x 9 =81

495+81=576