Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

ա) Թափանցիկ, շրջիկ, մադիկ, սրտիկ

բ) օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բնակ

գ) կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ:

100.

հիվանդանոց, ծաղկանոց Հայաստան, նստավայր այբբենարան, դասարան, մկստան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորանոց, Ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, ուզբեզստան, հնդկաստան, թփուտ, ծիրանանանոց :

101.

Ասորեստան, մորուտ, բնակարան, պահուստ, դարբնոց, հյուղակ, գյուղակ

102.

Երևան-երևանցի, Քաղաք-քաղաքացի, Վան-վանեցի, Մուշ-մշեցի, կարս-կարսեցի, Աշտարակ-աշտարակցի, Արտաշատ-արտշացի, Դվին-դվինցի, Գյումրի-գյումրեցի, Լոռի-լոռեցի, Ամերիկա-ամերիկացի, Նյու-Յորք-նյույորքցի, Լոնդոն-լոնդոնցի, Սար-սարեցի, Գյուղ-գյուղացի:

103.

ա. ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար, ծովահարս,

բ. ժանգապատ,արծաթագույն-ժանգագույն, արծաթապատ

գ. հողմածին, ջրաղաց-հողմաղաց,ջրածին

դ. զորագունդ, երկրամաս-զորամաս, երկրագունդ

104.

Ձեռք-ա-գիր, գեղանկար գեղեցիկ-ա-նկար, առնել-և-տալ, շրջազգետ-շուրջ-ա-զգեստ, սիրահոժար-սիրել-ա-հոժարես, դեղնակտուց-դեղին-ա-կտուց, հոդակապ-հոտ-ա-կապ:

105.

ա. առևտուր

բ. դասաժամ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s