Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

ա) Թափանցիկ, շրջիկ, մադիկ, սրտիկ

բ) օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բնակ

գ) կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ:

100.

հիվանդանոց, ծաղկանոց Հայաստան, նստավայր այբբենարան, դասարան, մկստան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորանոց, Ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, ուզբեզստան, հնդկաստան, թփուտ, ծիրանանանոց :

101.

Ասորեստան, մորուտ, բնակարան, պահուստ, դարբնոց, հյուղակ, գյուղակ

102.

Երևան-երևանցի, Քաղաք-քաղաքացի, Վան-վանեցի, Մուշ-մշեցի, կարս-կարսեցի, Աշտարակ-աշտարակցի, Արտաշատ-արտշացի, Դվին-դվինցի, Գյումրի-գյումրեցի, Լոռի-լոռեցի, Ամերիկա-ամերիկացի, Նյու-Յորք-նյույորքցի, Լոնդոն-լոնդոնցի, Սար-սարեցի, Գյուղ-գյուղացի:

103.

ա. ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար, ծովահարս,

բ. ժանգապատ,արծաթագույն-ժանգագույն, արծաթապատ

գ. հողմածին, ջրաղաց-հողմաղաց,ջրածին

դ. զորագունդ, երկրամաս-զորամաս, երկրագունդ

104.

Ձեռք-ա-գիր, գեղանկար գեղեցիկ-ա-նկար, առնել-և-տալ, շրջազգետ-շուրջ-ա-զգեստ, սիրահոժար-սիրել-ա-հոժարես, դեղնակտուց-դեղին-ա-կտուց, հոդակապ-հոտ-ա-կապ:

105.

ա. առևտուր

բ. դասաժամ

Posted in Մաթեմատիկա

Ծավալ։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը

1․ Որո՞նք են ծավալի հիմնական հատկությունները։

Հավասար մարմիններն ունեն հավասար ծավալներ։

Եթե մարմինը տրոհվում է մասերի, ապա մարմնի ծավալը հավասար է նրա մասերի ծավալների գումարին:

2․ Ծավալի չափման ի՞նչ միավորներ գիտենք։

Ծավալի չափման  միավորներն են. խորանարդ սանտիմետր (1սմ3), խորանարդ դեցիմետր(1դմ3), խորանարդ մետր (1մ3

3․ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյունանիստի ծավալը։

Ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է երկարություն x լայնություն x բարձրություն :

4․ Ի՞նչ երկարություն ունի այն խորանարդի կողը, որի ծավալը 1սմ3 է։

1սմ3

5․ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են

3սմ, 5սմ, 6սմ

3 x 5 x 6= 90սմ3

10դմ, 8սմ, 2սմ

10դմ=100սմ, 100 x 8 x 2=1600սմ3

7սմ, 11սմ, 3սմ

7 x 11 x 3 =231սմ3

8մ, 13մ, 9մ

8 x 13 x 9=936սմ3

2մ, 5դմ, 10սմ

200սմ x  50սմ x 10սմ=10000սմ3

4դմ, 7դմ, 12դմ

4 x 7 x 12=336դմ3

6․ Պատկերված մարմինները բաղկացած են 1սմ երկարությամբ կող ունեցող խորանարդիկներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալները։

7․ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17սմ, 15սմ, 14սմ կողեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11սմ, 23սմ, 10սմ։

17 x 15 x 14=3570սմ3

11 x 23 x 10=2530սմ3

3570սմ3 >2530սմ3

8․ Արտահայտե՛ք խորանարդ սանտիմետրերով․

12մ3=12000000սմ3

32մ3 6դմ3=32006000սմ3

3 90դմ3 300սմ3=5090300սմ3

9․Արտահայտեք խորանարդ դեցիմետրերով

343000սմ3=343դմ3

17280000սմ3=17280դմ3

10․ Բենզակայանի պահեստամասում տեղավորվում է այնքան բենզին, որքան անհրաժեշտ է 120 մեքենայի՝ 60լ տարողությամբ բաքերը և 80 մեքենայի՝ 90լ տարողությամբ բաքերը լցնելու համար։ Որքա՞ն է պահեստամանի տարողությունը։

120 x 60=7200

80 x 90=7200

7200+7200=14400

11․ Դասասենյակի բարձրությունը 3մ է, երկարությունը՝ 12մ, լայնությունը՝ 6մ։ Դասասենյակը նախատեսված է 27 աշակերտի համար։ Քանի՞ խորանարդ մետր օդ է բաժին ընկնում մեկ աշակերտին։

3 x 12 x 6=216

216:27=8

Posted in Ռուսերեն

Диктант

Ребятишки любят мастерить разные весицы. Летом они загатовили сосновые и еловые шишки, семена различных растений. детишки запасли веточки и листочки. И вот открыта мастерская. Она будет выпускать лесные игрушки. Мальчи и девочки делают забавных зверюшек. Какая красивая лисичка-сестричка!