Posted in Բնագիտություն

Հրաբուխ

լավա

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ է հրաբուխը և ինչպե՞ս է առաջանում:

Երկրակեղևի խորքում կան նյութեր, որոնք հագեցած են գազերով և գտնվում են բարձր ճնշման տակ: Դրանք կիսահալված և հրահեղուկ վիճակում են և կոչվում են մագմա:

Երկրակեղևում շարժումների հետևանքով ճեղքեր են առաջանում և երկրի խորքից  մագման այդ ճեղքերով հաճախ բարձրանում է վեր և սառչելով ցամաքի  մակերևույթի վրա ու օվկիանոսի հատակին  առաջացում է լեռներ, որոնք կոչվում են են հրաբուխներ: 
2.Ի՞նչ կառուցվածք ունի հրաբուխը:

Հրաբուխը կազմված է մղանցքից և խառնարանից, որտեղից երկրի մակերևույթ են դուրս գալիս տարբեր գազեր, ջրային գոլորշիներ, հրաբխային  մոխիր, փոշի,  քարեր: Իսկ մագման վերածվում է լավայի, որի ջերմաստիճանը հասնում է 900-1000 աստիճանի:
3.Հրաբխի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Հրաբուխները լինում են գործող, քնած և հանգած:
4.Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն ստորջրյա հրաբուխները:

Ստորջրյա հրաբուխները  ժայթքում են օվկիանոսների և ծովերի հատակին և ջրի տակ առաջանում են լեռներ: Իսկ ջրի մակերևույթի վրա առաջացնում են հրաբխային կղզիներ:


5. Ի՞նչ է ցեխային հրաբուխը:

Ցեխային հրաբուխները առաջանում են նավթաշատ երկրներում, որտեղ ժայթքում են ցեխի ու նավթի խառը զանգվածներ:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s