Posted in Մաթեմատիկա

Անկյուններ և նրանց չափումը

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։

Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը

կոչվում է անկյուն։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։

Անկյունների չափման միավորը աստիճանն է:

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։

Ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է:

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։

Փռված անկյունը 180աստիճան է:

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։

Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր  անկյուն:

6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է  կոչվում բութ անկյուն։

Ուղիղ անկյունից մեծ անկյունը կոչվում է բութ անկյուն:

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

8․ Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։

Ստացվեց 3 անկյուն

9․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

10․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

11․ Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739  (296-18) – (644-600)  2=1535554

  `                  
 296        739      
 18          x 278      
 278       5912      
          5173       
        1478         
        1535642      
                     
                     
                     
 644    44   1535642 
600   x 2       88 
  44    88   1535554 
                     
                     
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2=32

                     
 3680:20     394     
 20          90     
 168  184    304     
 160                 
   80                
   80                
                     
                     
 304:2     184       
 30  152  152       
   4        32       
                     
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

0 x 27+5=5

14․AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

15․ Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

48-(7 x 3)=27

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s