Posted in Բնագիտություն

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ են քարոլորտի  սալերը:

Քարոլորտի սալերը հսկայական քարերի կտորներ են:
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը: Որո՞նք  են երկրակեղևի հիմնական տիպերը:

Երկրակեղևը կազմված է քարոլորտի սալերից: երկրակեղևի տիպերը երկուսն են. մայրցամաքային և օվկիանոսային: 
3. Երկրակեղևի շարժումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Երկրակեղևի շարժումները լինում են երկու տեսակ. ուղղաձիգ և հորիզոնական: Ուղղաձիգ շարժումների հետևանքով երկրակեղևի տարբեր տեղամասեր դանդաղորեն բարձրանում են կամ իջնում: Հորիզոնական շարժումների ժամանակ երկրակեղևի առանձին տեղամասեր մի դեպքում մոտենում են իրար, սեղմվում՝ առաջացնելով ծալքեր, մյուս դեպքում հեռանում են իրարից՝ առաջացնելով խզվածքներ:

4. Ի՞նչ է հարթակը:

Երկրակեղևի ընդարձակ տեղամասերը կոչվում են հարթակներ կամ պլատֆորմներ: 


5. Ի՞նչ է երկրածալքը:

Երկրակեղևի շարժումներն առանձնապես բնորոշ են նրա շարժունակ, անկայուն,  լայնարձակ  տեղամասերին, որոնք կոչվում են երկրածալքեր:Այդ տեղամասերում կան գործող հրաբուխներ, և հաճախ լինում են ուժեղ երկրաշարժեր:

Posted in Մաթեմատիկա

Ուղղանկյունանիստ

1․ Ի՞նչ երկրաչափական պատկերներից է կազմված ուղղանկյունանիստը։

Ուղղանկյունանիստը կազմված է 6 նիստերից:

2․ Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։

ուղղանկյունանիստի չափումներն են  երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը:

3․ Ինչպիսի՞ ուղղանկյունանիստն  է կոչվում խորանարդ։

Խորանարդ կոչվում ՝է այն ուղղանկյունանիստը, որի բոլոր կողերըհավասար

4․ Թվե՛ք մի քանի առարկա, որոնք ուղղանկյունանիստի ձև ունեն։

5․ Քանի՞ նիստ ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղանկյուն անիտ ունի 6 նիստ:

6․ Քանի՞ կող ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղանկյունանիստը  ունի  12 կող

7․ Քանի՞ գագաթ ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղղանկյունանիստը  ունի  8 գագաթ:

8․ Լուսանկարի՛ր քեզ շրջապատող ուղղանկյունանիստի տեսք ունեցող պատկերները և տեղադրի՛ր բլոգումդ։

9․ Լուսանկարի՛ր քեզ շրջապատող խորանարդի տեսք ունեցող պատկերները և տեղադրի՛ր բլոգումդ։

Posted in Մաթեմատիկա

Անկյուններ և նրանց չափումը

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։

Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը

կոչվում է անկյուն։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։

Անկյունների չափման միավորը աստիճանն է:

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։

Ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է:

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։

Փռված անկյունը 180աստիճան է:

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։

Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր  անկյուն:

6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է  կոչվում բութ անկյուն։

Ուղիղ անկյունից մեծ անկյունը կոչվում է բութ անկյուն:

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

8․ Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։

Ստացվեց 3 անկյուն

9․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

10․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

11․ Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739  (296-18) – (644-600)  2=1535554

  `                  
 296        739      
 18          x 278      
 278       5912      
          5173       
        1478         
        1535642      
                     
                     
                     
 644    44   1535642 
600   x 2       88 
  44    88   1535554 
                     
                     
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2=32

                     
 3680:20     394     
 20          90     
 168  184    304     
 160                 
   80                
   80                
                     
                     
 304:2     184       
 30  152  152       
   4        32       
                     
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

0 x 27+5=5

14․AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

15․ Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

48-(7 x 3)=27

Posted in Մայրենի

Ստեղծագործական աշխատանք

Փաթիլը

Կար-չկար մի փաթիլ կար: Փաթիլը ապրում էր ամպում :Նա շատ էր սպասում, որ ձմեռ գա և երկիր իջնի:Նա շատ սպասեց մինչև օրերը սկսեցին ցրտել և կամաց սկսեց ձյուն գալ: Փաթիլը շատ ուրախացավ, կանչեց իր ընկերներին և իջան երկիր: